برق مصرفی
با دستورتوانیر، فعالیت‌های سراسری مدیریت مصرف برق که با محوریت ارائه مشوق به مشترکان طراحی شده است، به صورت رسمی کلید خورد.

همه ساله با ورود به نیمه دوم خرداد ماه، فعالیت‌های مدیریت برق مصرفی که ۹ ماه برای اجرای آن تلاش شده است، به صورت رسمی آغاز می‌شود.برهمین اساس امسال نیز با ورود به نیمه دوم خرداد ماه، فعالیت‌های مدیریت مصرف برق که اساس آن ارائه مشوق هایی جهت جلب همکاری مشترکان برای کاهش مصرف برق است، با دستور و هماهنگی شرکت توانیر کلید خورد.

 این طرح‌ها که به صورت هدفمند تدوین شده است مربوط به همه مشترکان به جز مشترکان خانگی و روشنایی معابر است.ذخیره عملیاتی، طرح تعطیلات و تعمیرات، استفاده از مولدهای خودتامین، سه طرحی است که توسط شرکت توانیر و با همکاری شرکت های برق منطقه ای و توزیع برق سراسر کشور تدوین و اجرا می شود.
 

در بخش کشاورزی نیز برنامه ویژه‌ای برای کاهش بار مصرفی در نظر گرفته شده است.
کشاورزان می‌توانند از طریق هماهنگی باشرکت‌های توزیع برق استان خود،در ۴ ساعت پیک مصرف،موتور آب خودراخاموش نمایند.
در این صورت می‌توانند از ۲۰ ساعت برق رایگان در سایر اوقات شبانه روز استفاده کنند.

 
در برنامه کاهش بار برنامه ریزی شده اداری و سایر مصارف نیز، مشترکان دیماندی و اداری با کاهش حداقل ۱۰ درصدی مصرف برق مشمول دریافت پاداش همکاری می‌شوند. ویژگی مشترک همه این طرح ها، تشویق محور و اختیاری بودن آنهاست. به گونه‌ای که مشترکان برای همکاری با برق ترغیب شوند.

 

 در نتیجه این همکاری ها، مشترکان از تخفیفات بسیار مناسبی در بهای برق مصرفی برخوردار می‌شوند.
در نهایت کاهش هزینه تمام شده در تولید و نیز اشتغالزایی را نیز به دنبال دارد.