مشاور سازمان خصوصی سازی گفت: در لایحه جدید ازسوی وزارت اقتصاد و دارایی است.
و تصویب آن ازسوی دولت باعث شده که صندوق های ETF جایگزین شرکت های سرمایه گذاری استانی شود.
وی ادامه داد: شرکت های تعاونی شهرستانی ممکن است در تشکیلات جدید از آن ها استفاده می شود .
و با پیش بینی که در لایحه صندوق های ETF در نظر گرفته شده تمام مشکلات موجود خود به خود حل خواهد شد.
تعاونی‌های سهام عدالت در دولت وقت با هدف واگذاری سهام شرکت‌های با ارزش دولتی به مردم است.
در قالب استانی، شهرستانی و روستایی تشکیل شدند و تا پایان سال ۹۳ بیش از ۴۹ میلیون نفر از مردم را در این طرح بزرگ ثبت نام کردند.
این تعاونی‌ها متشکل از اعضایی که توسط مجمع انتخاب شده‌ اند.
وظیفه‌ تکمیل فرآیند ثبت‌نام دعوت نامه‌های دولت را بر عهده داشته تا برگه‌های قطعی واگذاری به آنان اعطا شود.
همچنین در صورت تصویب پیشنهاد دولت مبنی بر ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله تمام اختیارات و مالکیت است.
در اختیار مدیران صندوق بوده و احتمال تداوم مالکیت و هدایت دولت بر سهام عدالت را قوت می‌دهند این در حالی است .

که هم اکنون نیز دولت با استناد به یک مصوبه دولت قبلی مدعی اعمال مالکیت و مدیریت در سهام عدالت است.

جعفر سبحانی با اشاره به پیش بینی جایگزینی صندوق های ETF به شرکت های تعاونی استانی افزود:
در لایحه جدید که ازسوی وزارت اقتصاد و دارایی در جلسه هیئت دولت به تصویب رسید.
صندوق های ETF جایگیزین شرکت های سرمایه گذاری استانی خواهند شد.
که پس از تصویب نهایی از سوی مجلس شورای اسلامی برای اجرا ابلاغ می شود.