فشار کشش فنر را در جاروبک‌های (براش) خود کاهش دادم ولی بازهم خیلی سریع ساییده می‌شوند. چرا؟

 • ساییدگی جاروبک دو علت اولیه دارد:
  اصطکاک مکانیکی و ساییدگی الکتریکی.
  اصطکاک مکانیکی: از ساییده‌ شدن جاروبک‌ها در کموتاتور یا اسلیپ‌رینگ به وجود می‌آید.
  ساییدگی الکتریکی : از جرقه‌زدن جاروبک‌ها(زغال‌ها) در طول حرکت کموتاتور به وجود می‌آید.
  اصطکاک مکانیکی :با فشار جاروبک افزایش می‌یابد؛
  ساییدگی الکتریکی با فشار جاروبک کاهش می‌یابد.
 • در هر نوع نصب جاروبک، مقدار بهینه‌ای از فشار جاروبک وجود دارد.
  اگر فشار پایین‌تر از این مقدار کاهش یابد، کل ساییدگی افزایش می‌یابد.
  زیرا سایش الکتریکی افزایش می‌یابد. اگر فشار از مقدار بهینه افزایش یابد،
  باز هم کل ساییدگی افزایش می‌یابد زیرا اصطکاک مکانیکی افزایش می‌یابد.
 • همیشه مطمئن شوید که فشار جاروبک در سطح توصیه شده توسط تولید‌کننده قرار دارد.
  اگر ساییدگی بازهم زیاد است باید نوع و اندازه جاروبک به کار برده شده را بررسی کنید.
  به یاد داشته باشید:
  چگالی جریان (آمپر به ازای هر اینچ مربع از جاروبک) باید برای کاربرد مناسب باشد.
  چگالی جریان مناسب لازم است :
  تا بتوان مطمئن شد که یک قشر روغنی و رسانا در کموتاتور یا اسلیپ‌رینگ شکل می‌گیرد.
  این قشر : از رطوبت، مس و کربن تشکیل شده است.
  چگالی جریان ناکافی مانع شکل‌گیری این قشر می‌شود.
  ممکن است منجر به ساییدگی بیش از اندازه جاروبک شود.
 • هم‌چنین، محیط‌های دارای :
  میزان رطوبت بسیار پایین، رطوبت کافی برای شکل‌گیری قشر روغنی را ارایه نمی‌دهند.
  اگر ساییدگی بیش از اندازه جاروبک مساله‌ای در این محیط باشد .
  باید منطقه‌ای را مرطوب کنید که در آن دستگاه کار می‌کند.