غلامرضا شرفی عضو کمیسیون انرژی مجلس :
با اشاره به تصمیم اخیر کشور هندوستان مبنی بر کاهش واردات نفتی از ایران، عنوان کرد:
صادرات نفتی در شرایط مطلوبی به سر می‌برد .
هم اکنون شاهد پیشی گرفتن تقاضا بر میزان استخراج هستیم .
لذا با توجه به شرایط فعلی، هیچ جای نگرانی وجود ندارد.
وی با تأکید بر اینکه همواره شاهد خریداران دائمی در آسیای میانه هستیم، افزود:
تنش‌های ایجاد شده در این حوزه توسط هندوستان نمی‌تواند تأثیرات مخربی را بر جای گذارد .
بنابراین کشور ما می‌بایستی با یک بازرسی کلی و اتخاذ سیاست درست مبنی بر حمایت از توسعه صنایع مکمل و پایین دستی پتروشیمی، شرایط را برای بهبود وضعیت حوزه انرژی آماده کند.
شرفی تصریح کرد:
کشور در زمان تحریم‌های بین المللی از وجود برخی از چالش‌ها در حوزه انرژی رنج می‌برد .
برجام باعث یک سلسله گشایش هایی در این حوزه شده است.
اما انتظار می‌رود تا شاهد خروجی مناسب تری از این مذاکرات باشیم.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در پایان بیان کرد:
امید است از طریق انعقاد قراردادهای جدید بتوان زمینه را برای فروش نفت فراهم ساخت.
به گونه‌ای که شاهد بد عهدی برخی از کشور‌ها مانند هند نباشیم.
کمااینکه خواست طرف هندی نیز تا اندازه‌ای غیر منطقی است.