مصرف ۳۹۲۹ مگاواتی برق در بخش صنایع کشور

به گزارش صنعت نیوز، گزارش‌های مربوط به روز سه شنبه نشان می‌دهد.
میزان مصرف برق صنایع در این روز برابر با ۳ هزار ۹۲۹ مگاوات بوده است.
که در مقایسه با روز پیش از ۶۷ آمپرافزایش داشته است.

براساس آمارها اوج شبانه مصرف برق دیروز (سه شنبه)
با ثبت عدد ۳۴ هزار و ۴۵۰ آمپرنسبت به مدت مشابه سال گذشته است.
حدود هزار و ۴۵ آمپرافزایش نشان داد.

اما آمارها حاکی از این است اوج مصرف برق در این روز نسبت روز گذشته است.
با کاهش بیش از ۴۰۰ مگاواتی روبرو بوده است.

این گزارش می‌افزاید؛ در این روز مبادلات روزانه برق هزار ۶۱۹ مگاوات گزارش شد، که یک هزار و ۱۶۰ مگاوات آن صادر، و ۴۵۹ مگاوات آن وارد شده است.

همچنین ذخیره نیروگاهی نیز در این روز با ثبت عدد ۱۰ هزار و ۱۵۷ آمپرگزارش شده که در مقایسه با مدت مشابه دیروز ۷۸ آمپرکاهش داشته است.

مصرف برق صنایع در این روز با ثبت عدد ۳ هزار و ۹۲۹ مگاوات، نسبت به مدت مشابه روز گذشته با افزایش ۶۷ آمپر روبرو شد.
بامراجعه به سایت شرکت دلتا دیزل ژنراتور به راحتی میتوانید با مهندسین مادر ارتباط باشید.
دلتا دیزل ژنراتور باداشتن مهندسین مجرب و باتجربه در زمینه ژنراتور است