رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:
تضامین و محدودیت های بانکی مهمترین مشکلات سرمایه گذاری خارجی است.

محمد رضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص مشکلات سرمایه گذاری در جهت توسعه تولید و صادرات کشور عنوان کرد:
بخش دولتی در اکثر مواقع ضمانت های لازم را ارائه داده است.
اما مهمترین مشکل موجود در تضامین بخش خصوصی و سرمایه گذاری های مشترک است.

وی در ادامه افزود:
یکی از اساسی‌ترین مشکلات این بخش،موانع موجود بر سر راه برداشت وجه از بانک های خارجی است که مشکلات عدیده ای را بهمراه داشته است.

پورابراهیمی با اشاره به اینکه :
برای تسهیل در جذب فاینانس مذاکرات متعددی بابانک مرکزی انجام شده است.
بیان کرد:
مقرر شددرجریان سرمایه گذاری‌های خارجی،بانک هابه تضامین تولیدکنندگان داخلی اکتفا کنند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن بیان اینکه :
در برنامه ششم توسعه ضمانت هابرای بخش های خصوصی و دولتی درسرمایه گذاری ها پیش بینی شده است.
عنوان کرد:
این موضوع درمجلس درحال بررسی بوده ودر موردسرمایه گذاری های مشترک بایداین طرح کامل شود.

وی تصریح کرد:
یکی دیگر از مشکلات جذب سرمایه گذاری خارجی،ریسک بالا و عدم اطمینان از بازگشت سرمایه است.
ضمن اینکه محدودیت های بانکی مانع از برداشت آسان سود سالانه توسط سرمایه گذار می شود.

پور ابراهیمی عنوان کرد:
تبدیل منابع به ریال در جریان سرمایه گذاری خارجی منجر به وارد کردن شوک ارزی در بازار کشور می شود.
چالش هایی را برای اقتصاد به همراه دارد.

رئیس کمیسیون اقتصادی افزود:
از عوامل تأثیر گذار در جذب سرمایه‌های خارجی،
فعال شدن بورس ارز،عملیاتی شدن پیش فروش سهام و اختیار معامله است.

ضعف سیستم بانکی داخلی،سنگ بزرگ جلوی پای سرمایه گذاری خارجی

بهرام پارساپور کارشناس اقتصادی گفت:
موانع متعددی بر سر راه جذب سرمایه گذاری خارجی وجود دارد .
که یکی از اصلی ترین آن‌ها عدم دسترسی به اطلاعات سرمایه گذاران است.

وی در ادامه افزود: نبود سامانه کارت های اعتباری در بانک های داخلی موجب شد تا تولیدکنندگان داخلی برای ارزیابی سرمایه گذاران خارجی به پیشینه مالی سرمایه گذاران خارجی دسترسی نداشته باشند.

وی بااشاره به عدم شفافیت قوانین داخلی،اذعان داشت:یکی از موانع دیگر این است که بانک ها وموسسات مالی کشور ما نمی توانند با قوانین سازمان تجارت جهانی همسو باشند نرخ سود،میزان عرضه وتقاضای قیمت را تعیین می کند این درحالی است که در کشور ما نرخ سود و قیمت برخی کالاها دستوری تعیین می شود.

پارساپور تصریح کرد: کشور مابه دلیل وجود تحریم در شبکه جهانی بانکی جایگاه مناسبی ندارد و نمی تواند در حوزه گسترش فاینانس به راحتی عمل کرد.

وی همچنین درپایان تاکید کرد: بهترین راهکار برای افزایش جذب سرمایه گذاری در کشور تسهیل قوانین دست وپاگیر و کاهش کاغذبازی های بی مورد است.