مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره ایران با بیان اینکه تولید نفت از لایه نفتی پارس جنوبی به ۲۵هزار بشکه در روز رسیدهاست.
گفت: تولید نفت از این لایه نفتی نیز از ۲۹ اسفند ۹۵ آغاز شده و اخیراً نخستین محموله نفت پارس جنوبی صادر شد.

«حمید بورد» مدیر عامل شرکت نفت فلات قاره ایران در حاشیه بیست و دومین نمایشگاه :
صنعت
نفت
گاز،
در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران در جمع خبرنگاران اظهار داشت:
در حال حاضر روزانه ۲۵ هزار بشکه از لایه نفتی تولید می‌شود و برای فاز ۲ این طرح در حال مذاکره هستیم.
وی افزود:
هم‌اکنون پالایشگاه شناور در این منطقه مستقر بودهاست.
تولید نفت از این لایه نفتی نیز از ۲۹ اسفند ۹۵ آغاز شده است.
اخیراً نخستین محموله نفت پارس جنوبی صادر شد.
بورد با بیان اینکه “فرصت رشد تولید حدود ۲۰۰ هزار بشکه نفت در میدان‌های موجود وجود دارد”،
گفت: برنامه کوتاه‌مدتی را برای افزایش تولید ۴۰ هزار بشکه‌ای نفت از میدان‌های نفتی خلیج فارس تدوین کرده‌ایم.
اما تا پایان خردادماه می‌توانیم ۲۰ هزار بشکه تولید نفت را افزایش دهیم.
وی ادامه داد:
بیشتر مخزن میدان نفتی فروزان در عربستان قرار دارد.
اما در تولید نفت از این کشور جلوتر بوده و بیشتر از حق سهم خود برداشت کرده‌ایم.
مدیر عامل شرکت نفت فلات قاره ایران تصریح کرد:
ایران تولید نفت از این میدان را زودتر از عربستان آغاز کرده است.
وی با ابراز اینکه تولید نفت از میدان نفتی فروزان تا پایان خردادماه  ۲۰هزار بشکه در روز افزایش می‌یابد.
گفت: با وجود اینکه بیشتر مخزن میدان نفتی فروزان در عربستان قرار دارد.
اما در تولید نفت از این کشور جلوتر بوده است.
بیشتر از حق سهم خود برداشت کرده‌ایم.

وی تصریح کرد:
با کشورهای عربستان، قطر، امارات و عمان دارای میادین مشترک هستیم .
برنامه‌هایی برای تولید از میادین مشترک دریایی داریم اما کار در دریا بسیار دشوارتر از خشکی است.
هزینه تولید در دریا به‌طور تقریب چهار برابر خشکی است.