مصرف گاز

در نیروگاه‌ها در سال جاری به بالاتر از ۹۰ درصد افزایش می یابد .این رکوردی بی نظیر در صنعت برق کشور خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه استفاده از مصرف گاز،حرکت مهم زیست محیطی و در توسعه اقتصاد ملی بسیار مهم است.
استفاده از سوخت مایع علاوه بر آثار زیست محیطی هزینه تعمیرات را نیز بالا می برد .
ضمن اینکه هزینه سوخت مایع گران تر از گاز است.معاون وزیر نیرو در امور برق افزود :سوخت نیروگاهها بیش از ۹۰ درصد با گاز تامین می شود .

وی افزود:در انتهای سال جاری شاهد رشد چشمگیری در صنعت برق خواهیم بود.
پیام بزرگی در کمک به اقتصاد ملی دارد و می توانیم گازوئیل و مازوت را صادر کنیم.
مصرف گاز در حال حاضر در کشور ما در تمامی استان قایل استفاده است.
در تلاش هستیم تا روستاهایی که از صنعت گاز محروم هستن راه در چرخه اقتصاد استفاده گاز قرار دهیم.

سال ۹۵ مصرف گاز نیروگاهها ۵۵ درصد بود که با همکاری وزارت نفت و شرکت گاز به ۹۰ درصد رسید .
یعنی ۴۰ درصد گاز افزایش و به همین میزان مصرف گازوئیل و مازوت کاهش یافت.
وی اضافه کرد : پارسال ۱۰ درصد از سوخت نیروگاهها با گازوئیل و مازوت تامین شد.
هوشنگ فلاحتیان معاون وزیر نیرو در امور برق گفت: گاز نیروگاهها در سال جاری نسبت به سه ماه اول پارسال ۱۳۳ درصد بیشتر شده است.