https://deltadieselgenerator.com/ سرویس و تعمیرات

https://deltadieselgenerator.com/ سرویس و تعمیرات

سرویس و تعمیرات

سرویس و تعمیرات  دیزل ژنراتور یکی از اقدامات مهم و حیاتی است که برای کاهش هزینه های اضافی ، تعمیرات و کار کردن دیزل ژنراتور به صورت سالم و بهینه همواره لازم است.

سرویس و نگهداری دیزل ژنراتور باید به طور منظم انجام شود .
در مطلبی دیگر چک لیستی حاوی راهنمای سرویس و تعمیرات و عیب یابی دیزل ژنراتور نیز منتشر کردیم .
در پایان این صفحه لینک این مطلب موجود است و حالا در این مطلب از سایت دلتا ژنراتور چک لیست تمامی موارد مهم را به ۳ مقطع زمانی روزانه ، هفتگی و ماهانه تفکیک نموده و منتشر کرده ایم که در ادامه آمده است.

 برنامه سرویس و تعمیرات دیزل ژنراتور در سه مقطع زمانی

۱- چک لیست سرویس و تعمیرات دیزل ژنراتور به طور روزانه ( به هنگام بهره برداری )

 • در هنگام کار و روشن بودن دیزل ژنراتور بررسی کنید تا صدا و یا لرزش غیر عادی در قسمت های مختلف وجود نداشته باشد .

  در صورتی که لرزشی مشاهده شد آن را ثبت نمایید و اطمینان حاصل کنید تا آن از مقدار مجاز ذکر شده در دستور العمل و توصیه کارخانه سازنده دیزل ژنراتور افزایش نداشته باشد .

 • سیستم خنک کننده سیم پیچ ژنراتور را بازدید و کنترل کنید .

 • سیستم خنک کننده موتور دیزل را بازدید و کنترل کنید .

 • آمپر آب رادیاتور دیزل ژنراتور یا نشانگر میزان حرارت را بررسی و بازدید نموده و اطمینان حاصل کنید.
  تا آن از مقدار مجاز ذکر شده در دستور العمل و توصیه کارخانه سازنده دیزل ژنراتور افزایش نداشته باشد .

 • آمپر حرارت اگزوز دیزل ژنراتور را بازدید کنید و اطمینان حاصل کنید
  تا آن از مقدار مجاز ذکر شده در دستور العمل و توصیه کارخانه سازنده دیزل ژنراتور افزایش نداشته باشد .

 • ولتاژ و جریان خروجی دیزل ژنراتور در هر سه فاز را بررسی و کنترل کنید و مطمئن شوید مقادیر متعادل هستند.

 • ولتاژ و جریان تحریک ژنراتور را بررسی و کنترل کنید تا نرمال و عادی باشد ( مقادیر نرمال متناسب با میزان بار دیزل ژنراتور )

 • توان اکتیو و راکتیو دیزل ژنراتور را بررسی کنید و اطمینان حاصل کنید تا آن از مقدار مجاز ذکر شده در دستور العمل و توصیه کارخانه سازنده دیزل ژنراتور افزایش نداشته باشد .

 • فرکانس ژنراتور را بررسی ، کنترل و بازدید کنید تا آن از مقدار مجاز ذکر شده در دستور العمل و توصیه کارخانه سازنده دیزل ژنراتور افزایش نداشته باشد .

 • ضریب قدرت ژنراتور را بررسی کنید و مطمئن شود تا اثر خازنی یعنی ضریب قدرت در مراحل مختلف باردهی دیزل ژنراتور منفی نشود

 • از بازبودن دمپر جلوی رادیاتور دیزل ژنراتور اطمینان حاصل کنید .

۲- چک لیست سرویس و تعمیرات دیزل ژنراتور به طور هفتگی

 • روغن موتور دیزل ژنراتور به لحاظ مناسب بودن کمیت و کیفیت روغن موتور می بایست .
  بر طبق ساعت کارکرد و دستورالعمل های فنی شرکت سازنده بررسی و بازدید گردد

 • سطح آب رادیاتور باید کافی باشد و هیچ گونه نشتی در اتصالات نباید وجود داشته باشد.
  بنابراین بررسی و بازدید رادیاتور دیزل ژنراتور به طور هفتگی مهم است همچنین تمیز نمودن سطح رادیاتور و بررسی از عدم گرفتگی سطح رادیاتور موتور دیزل نیز باید لحاظ شده و در صورت نیاز با هوای صنعتی تمیز گردد

  .در صورتی که دیزل ژنراتور همیشه در حال کار نیست ، روشن کردن موتور و به کار انداختن دیزل ژنراتور حداقل ۲ مرتبه در هفته و هر بار به مدت ۲۰ دقیقه و کنترل و بازدید از قسمت های مختلف دیزل ژنراتور و تست صحت عملکرد کلیه قسمت ها باید انجام شود .

 • پمپ روغن موتور دیزل ژنراتور به طور هفتگی نیاز به بازدید و بررسی جهت اطمینان از صحت عملکرد آن دارد

 • از وضعیت باطری های ژنراتور و مناسب بودن آن ها به طور هفتگی بازدید ، کنترل و بررسی کنید .

چک لیست سرویس و نگهداری دیزل ژنراتور به طور ماهانه

 • اتصالات الکتریکی جعبه اتصال کابل های قدرت دیزل ژنراتور
  باید سالم ، بدون مشکل و محکم باشند بنابراین به صورت ماهانه کنترل و بازدید از این مورد لازم است

 • محل اتصال کابل شوی قدرت به شینه های قدرت دیزل ژنراتور
  باید به صورت ماهانه جهت اطمینان از عدم وجود هر گونه تغییر رنگ ،
  ترک خوردگی ،
  شکستگی ،
  سوختگی کنترل ،
  بازدید و بررسی شوند.

  اندازه گیری مقاومت بااستفاده از ابزار ذیل:
  سیم پیچ استاتور دیزل ژنراتور بوسیله دستگاه میگر یا تست پیوستگی و عایق ۱۰۰۰ v و طبق دستور العمل فنی مربوطه .

  فیلتر های هوا و روغن دیزل ژنراتور به طور ماهانه نیاز به کنترل و بازدید داشته است.
  تعویض آن ها در صورت نیاز بر طبق دستور العمل شرکت دیزل ژنراتور لازم است .

در صورت نیاز به سرویس و نگهداری دیزل ژنراتور توسط شرکت دلتا ژنراتور با ما تماس بگیرید

خواندن این مطلب با عنوان ” تعمیرات و عیب یابی دیزل ژنراتور ” نیز به شما پیشنهاد میگردد