پالایشگاه گاز

فازهای ۹ و ۱۰ پالایشگاه گاز پنجم پارس جنوبی در سال گذشته در تولید گاز شیرین، میعانات، اتان و ال‌پی‌جی بالاترین رکورد را ثبت کرده‌ است.

ایرج خرمدل مدیر پالایشگاه گاز پنجم پارس جنوبی با بیان اینکه پالایشگاه پنجم پارس جنوبی با دو فاز در مقایسه با پالایشگاه‌های مشابه در سال گذشته بیشترین برداشت از مخازن را داشته است گفت:
“فازهای ۹ و ۱۰ در سال گذشته در تولید گاز شیرین، میعانات، اتان و ال‌پی‌جی بالاترین رکورد را ثبت کرده‌ است.”

خرمدل گفت: سال گذشته بیش از ۲۰ میلیارد مترمکعب خوراک از مخازن وارد پالایشگاه گاز شده که نسبت به سال پیش از آن که ۱۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون متر مکعب بوده است.

رشد ۳٫۵ درصدی را شاهد بودیم ، وی میزان گاز تصفیه شده در مجتمع را ۱۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون متر مکعب عنوان کرد و گفت:”گاز تولیدی پالایشگاه نیز رشد ۲٫۱ درصدی را نسبت به سال ۹۴ داشته است.”

به گفته خرمدل ارزش گاز تولیدی پالایشگاه گاز در سال گذشته با قیمت پایه ۱۳۵ ریال برابر ۲۵۹ میلیارد تومان بوده است.
وی میزان اتان تولیدی این پالایشگاه را با رشد بیش از ۶ درصدی نسبت به سال پیش از آن ۸۲۳ هزار و ۲۲۷ تن عنوان کرد.
و گفت: ارزش ریالی این محصول برابر ۱۹۸ میلیون دلار است.

خرمدل با بیان اینکه میزان تولید گوگرد فازهای ۹ و ۱۰ نیز در سال ۹۵ رشد ۴٫۶ درصدی داشته است،
گفت: سال گذشته ۵۶ هزار و ۵۰۰ تن گوگرد با ارزش ۴٫۵ میلیون دلار تولید شده است.

مدیر پالایشگاه پنجم پارس جنوبی میزان تولید میعانات گازی مجتمع در سال گذشته را نیز ۲۸ میلیون و ۸۳۱ هزار و ۱۷۳ بشکه عنوان کرد و گفت:
این محصول نیز رشد ۱٫۴ درصدی نسبت به سال پیش از آن داشته و دارای ارزشی معادل یک میلیارد و ۵۵۷ میلیون دلار است.
به گفته خرمدل این پالایشگاه سال گذشته ۴۰۵ هزار و ۱۴۰ تن بوتان تولید کرده  است. با رشد ۷٫۵ درصدی بیشترین رشد را در میان محصولات نسبت به مدت مشابه داشته و ۲۴۳ میلیون دلار نیز ارزش دلاری این محصول است.

همچنین فازهای ۹ و ۱۰ با رشد نزدیک به ۳درصدی، ۶۹۵ هزار و ۱۴۰ تن پروپان تولید کرده‌اند. به گفته خرمدل قیمت این میزان پروپان نیز ۳۴۱ میلیون دلار است.

گفتنی است عمده محصولات تولید شده در پالایشگاه گاز خوراک اولیه صنایع دیگر باعث ارزش افزوده فراوان خواهند بود و ارقام ذکر شده تنها ارزش دلاری و ریالی این محصولات است.