عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت:
بیمه نوسانات نرخ ارز موجب بهبود فضای اشتغال و افزایش امنیت در سرمایه گذاری می‌شود.

 نماینده مردم قائم‌شهر در خانه ملت تصریح کرد: افزایش ناگهانی نرخ  ارز به دلیل تنش های ایجاد شده در بازار بوده اما در حال حاضر شاهد شرایط بهتری در این بازار هستیم.
وی در ادامه تصریح کرد: بیمه نوسانات ارز می‌تواند امنیت و تضمین سرمایه‌گذاری را در کشور ایجاد کرده است.
برای صادرکنندگان و واحدهای تولیدکننده، امنیت خاطر بالایی را ایجاد کند.

رضیان اظهار داشت: واحدهای تولیدی نیاز به واردات از خارج دارند.
زیرا تولید برخی از نهاده‌های اولیه در داخل کشور به صرفه نیست.
در همین راستا ثبات نرخ ارز برای رونق تولید داخلی ضروری است.
 
وی در پایان تأکید کرد: به طور مسلم اگر بیمه نوسانات نرخ  ارز بوجود بیاید در  آینده هم سرمایه‌گذاران می‌توانند احساس امنیت کنند و هم فضای  اشتغال رو به بهبود خواهد رفت. 
 

عبدالله رضیان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: باید توجه داشت که همه بخش‌های تجارت به هم پیوسته است، از یک طرف باید مشکل قاچاق را حل کنیم و از طرف دیگر باید مشکلات بین المللی را برطرف کرده و امنیت سرمایه‌گذاری را برای جذب سرمایه های خارجی ایجاد کنیم و حل تمامی این مشکلات در گرو ایجاد ثبات در نرخ ارز است.