طراحی موتور دیزل | طراحی و ساخت انواع موتورهای دیزلی و بنزینی

در طراحی موتور دیزل هایی که معمولا در خودروها استفاده می شوند.
در واقع سه نوع پیکربندی (طراحی موتور ) مختلف دارند.

 • طراحی موتور دیزل خطی-سیلندرها به شکل خطی در یک ردیف قرار دارند.
 • طراحی موتور دیزل V شکل(خورجینی) سیلندرها در دو ردیف، با همدیگر زاویه می سازند.طراحی موتور تخت (که به عنوان موتور دیزل افقی یا باکسر نیز شناخته می شود) – سیلندرها در دو ردیف در دو سمت مخالف قرار دارند.

  مثلا موتور دیزلهای 6 سیلندر خطی، موتور دیزلهای 6 سیلندر تخت و V-6 وجود دارند.
  اگر هر سه نوع موتور شش سیلندر با مشخصات دقیقا یکسان ساخته شوند یعنی جابجایی، سوپاپ ها، سیستم های تنفس و تخلیه و غیره یکسان تقریبا مثل هم کار خواهند کرد.
  جابجایی با جابجایی فرقی نمی کند.
  با این حال، این موتور دیزلهای تفاوت هایی با هم دارند.
  در اینجا به چند مورد اشاره می کنیم تا بیشتر متوجه موضوع شوید:

  • موتور دیزل خطی، دراز و باریک است.
   با نصب موتور دیزل دراز باریک به شکل عرضی، می توان از کاپوت بسیار کوتاه به ویژه در خودروهای کوچک استفاده کرد.
   در یک موتور دیزل هوا-خنک، گاهی خنک سازی پیکربندی خطی سخت تر است.
  • موتور دیزل تخت، پهن و کم ارتفاع است که باعث مرکز گرانش پایین آن می شود.
  • موتور دیزل V شکل حد واسط بین این دو است. شکل آن تقریبا به حالت مکعبی است.
  • شکل خطی فقط به نصف میل بادامک های پیکربندی V نیاز دارد.
   (در صورت استفاده از بادامک های بالاسری)، که قدری آن را سبک تر می کند.
  • از نظر مقدار فلز پوسته، این سه نوع با هم فرق دارند، یعنی یک نوع می تواند از بقیه سبک تر باشد.
  • به لحاظ هزینه ساخت نیز این موتور دیزلها با هم فرق دارند.

طراحان هنگام تصمیم گیری راجع به استفاده از یک نوع موتور دیزل خاص در خودرو، با توجه به چند متغیر، انتخاب خود را انجام می دهند.
این متغیرها شامل هزینه، فضای موردنیاز زیر کاپوت، شرایط مکان، امکانات ساخت موجود، نسبت توان به وزن، و غیره هستند.

گاهی اوقات افراد راجع به پیکربندی موتور دیزل بیش از حد وسواسی می شوند.