کاوا چیست و چگونه محاسبه می‌شود؟ (و راهنمای تبدیل در دیزل ژنراتور ها) - دلتا ژنراتور