کرباسیان: پیشروی به سمت الکترونیکی کردن امور یک امر بدیهیست.

 بزرگ‌ترین دستاوردهای گمرک در دولت ، راه‌اندازی گمرک الکترونیک در ایران بود.
به طوری که با اتکا بر دانش‌پژوهان داخلی موفق شد با راه‌اندازی و اجرای سامانه جامع گمرکی ۳۴عملیات گمرکی را الکترونیکی کند.
علی طیب نیا، وزیر امور اقتصاد و دارایی و هیئت همراه در بازدید از گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد:
از بهمن ماه با انتشار ۱۰۰ گزارش در ۱۰۰ روز از وضعیت اقتصاد ایران پس از برجام رونمایی خواهد کرد.
با توجه به اهمیت ویژه گمرک در اقتصاد کشور نخستین گزارش از این سری اطلاعات اقتصادی با موضوع:
« سامانه جامع گمرکی با ۹ قابلیت ویژه» منتشر شد.
گمرک جمهوری اسلامی ایران برای پیشبرد ۲ هدف تسریع در ارائه خدمات و اعمال کنترل‌های لازم،
پس از مطالعه تطبیقی وضعیت گمرکات کشورهای پیشرفته، کنوانسیون‌ها و استانداردهای سازمان‌های جهانی از نیمه دوم سال ۱۳۹۲ استقرار سامانه جامع گمرکی را در دستور کار خود قرار داد .
در دی ماه سال ۹۵ از آن رونمایی شد.
مسعود کرباسیان رئیس کل گمرک نیز از دلایل راه اندازی این سامانه و تاثیر آن در اقتصاد کشور گفت:
از همان زمان که دولت یازدهم مستقر شد و دکتر طیب نیا در این سمت روی کار آمد،
بحث پنجره‌ی باز گمرکی و این نوع هماهنگی در امر گمرک مورد نظر بود و در مجلس هم مطرح شد.
وی افزود:
پیش از این نیز مسئله مطرح شده بود، اما مثلا طرح این طور بود که می‌گفتند نمایندگان دستگاه‌ها پشت در یک سالن بنشینند و مجوزهایشان را مبادله کنند.
ما ۱۵۰ گمرک داریم که برخی گمرک های ما تا مرکز استان فاصله‌ی زیادی دارند.
مثلا یک گمرک ۳۰۰ کیلومتر تا مرکز استان فاصله دارد پس در عمل این طرح امکان پذیر نبود.
رئیس کل گمرک تاکید کرد: حرکت به سمت الکترونیکی شدن فرایندها یک الزام بود.
از طرف دیگر هر کسی در هر گمرکی کالایی داشت باید در آن جا مستقر می‌شد تا در وقت اداری خاص به کارش رسیدگی شود.
به زعم بانک جهانی، کالا در کشور ۳۳ روز برای واردات و ۷ روز برای صادرات در گمرک معطل بود.