میزان پیک مبادلات برق شبانه‌روزی در ده ماهه گذشته با کشورهای همسایه به ۹۰۵ هزار و ۵۹۶ مگاوات رسید.
 مقایسه پیک بار مصرف صنایع در ۲۱ سال گذشته منتهی به سال۹۴  با سال جاری نشان می دهد .
“اوج” بار مصرفی صنایع در سال جاری بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ مگاوات نسبت به پیک بار مصرفی در ۲۱ سال گذشته منتهی به سال ۹۴، افزایش داشته است.
میزان پیک مبادلات برق شبانه‌روزی در ده ماهه گذشته با کشورهای همسایه به ۹۰۵ هزار و ۵۹۶ مگاوات رسید.
بر اساس این گزارش، از میزان کل مبادلات برق نزدیک به ۵۹۹ هزار و ۲۸۰ مگاوات است
کشورهای همسایه صادر و حدود ۳۰۶ هزار و ۳۱۶ مگاوات برق وارد شده است.
همچنین مجموع میزان پیک مصرف صنایع در این بازه زمانی و به صورت شبانه روزی برابر با ۲ میلیون و ۳۴۷ هزار و ۴۰۵ مگاوات بوده است.
گزارش ها حاکی از این است، بیشترین اوج بار مصرفی برق در بخش صنایع در روز ۷ خرداد ماه سال جاری بوده است
که عدد ۴ هزار و ۷۳۳ مگاوات مصرف را ثبت کرده است.
کمترین پیک بار مصرف صنایع نیز در روز ۴ فروردین ماه اتفاق افتاده که رکورد آن برابر با ۲ هزار و ۹۶۲ مگاوات بوده است.
گفتنی است، افزایش میزان بار مصرفی صنایع در سال جاری زمانی بهتر خود را نشان می دهد .
که به گزارش سال گذشته شرکت مدیریت شبکه برق ایران است.
برای پیک بار مصرف بخش صنایع در ۲۱ سال گذشته منتهی به سال ۹۴ مراجعه شود.
بر اساس این گزارش، بیشترین پیک بار مصرف برق صنایع در این بازه زمانیاست.
در سال ۹۱ با ثبت رکورد ۲ هزار و ۸۹۶ مگاوات اتفاق افتاده است.
بنابراین می‌توان گفت کمترین پیک بار مصرف صنایع در سال جاری، ۶۶ مگاوات نسبت است.
به ۲۱ سال گذشته منتهی به سال ۹۴، افزایش یافته است.
همچنین، مقایسه پیک بار مصرف صنایع در ۲۱ سال گذشته منتهی به سال ۹۴ با سال جاری نشان می‌دهد .
پیک بار مصرفی صنایع در سال جاری بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ مگاوات نسبت به پیک بار مصرفی در ۲۱ سال گذشته منتهی به سال ۹۴، افزایش داشته است. بنابراین، این مسأله نشان می‌دهد که رونق بخش صنایع در سال جاری در مقایسه با سال‌های گذشته حدود ۲ برابر رشد داشته است.