•  میدان مغناطیسی دوار چیست و چرا می‌چرخد؟

 • یک میدان مغناطیسی دوار میدانی است .
  قطب‌های شمال و جنوب آن در داخل استاتور حرکت می‌کنند .
  درست مانند اینکه مغناطیس میله‌ای یا آهنربا در درون دستگاه می‌چرخند.

 • به استاتور موتور سه فازی نشان داده شده در نمودار نگاه کند.
  این یک استاتور ۲ قطبی با سه فاز در فواصل ۱۲۰‌ (درجه‌ای) است.
  جریان از هر فاز وارد کویل (سیم‌پیچ) در یک طرف استاتور می‌شود .
  از طریق کویل طرف مقابل خارج می‌شود.
  بنابراین، اگر یکی از کویل‌ها یک قطب شمال مغناطیسی ایجاد کند .
  کویل دیگر (برای همان فاز) یک قطب جنوب مغناطیسی در طرف مخالف استاتور ایجاد خواهد کرد.

 • در موقعیت ۱، فاز B یک قطب شمال قوی در بخش بالای چپ و یک قطب جنوب قوی در بخش راست پایین ایجاد می‌کند.
  فاز A یک قطب شمال ضعیف‌تر در بخش چپ پایین و یک قطب جنوب ضعیف‌تر در پایین ایجاد می‌کند.
  فاز C یک میدان مغناطیسی کلی است که قطب شمال در بخش چپ بالا و قطب جنوب آن در بخش راست پایین قرار دارد.

 • در موقعیت ۲، فاز A یک قطب شمال قوی در بخش پایین چپ و یک قطب جنوب قوی در بخش راست بالا ایجاد می‌کند؛
  بنابراین، قطب‌های قوی ۶۰ (درجه) در خلاف جهت عقربه‌های ساعت چرخش دارند.
  (توجه داشته باشید این چرخش مغناطیسی ۶۰ (درجه‌ای) دقیقا به تغییر الکتریکی ۶۰ (درجه‌ای در جریان‌های فازی مرتبط است).
  هم‌چنین، قطب‌های ضعیف  نیز ۶۰ (درجه) در خلاف جهت عقربه‌های ساعت چرخش دارند.
  در واقع، این به آن معناست که کل میدان مغناطیسی ۶۰ (درجه) از موقعیت ۱ چرخش داشته است.

 • با تحلیل دقیق‌تر می‌توانیم نشان دهیم که شدت میدان مغناطیسی به شکل آهسته از موقعیت ۱ به موقعیت ۲ در زمانی چرخش دارد که جریان‌ها در هر کدام از فازها به میزان ۶۰ درجه الکتریکی تغییر می‌کند.
  تحلیل موقعیت‌های ۳، ۴، ۵ و ۶ نشان می‌دهد که میدان مغناطیسی به چرخش ادامه می‌دهد.

 • سرعتی که در آن میدان مغناطیسی می‌چرخد سرعت همزمان نامیده می‌شود و با معادله زیر توصیف می‌شود:

 • S=(fxP)/120 که در آن:
  S= سرعت چرخشی در دور‌ها در هر دقیقه،
  f= فرکانس والتاژ تامین شده
  (Hz)، P= تعداد قطب‌های مغناطیسی در میدان مغناطیسی دوار.

 • اگر یک آهنربای دایمی در این استاتور با یک شفتی قرار داده شود .
  به آن امکان چرخش را بدهد.
  ممکن است با سرعت همزمان به جلو فشار داده شود (یا به بیرون کشیده شود).
  این دقیقا نحوه عملکرد یک موتور همزمان است به استثنای اینکه میدان مغناطیسی (میدان) روتور به جای آهنربای دایمی با الکترومغناطیس ایجاد شده است.

 • روتور موتور القایی از سیم‌پیچ‌های اتصال کوتاه تشکیل شده است .
  یک جریان در سیم‌پیچ‌های روتور در زمانی القا می‌شود که میدان مغناطیسی دوار از بین آنها عبور می‌کند.
  این جریان میدانی را ایجاد می‌کند که بر خلاف میدان دوار (چرخشی) است.
  در نتیجه، روتور با میدان چرخشی به جلو رانده می‌شود (یا به بیرون کشیده می‌شود).
  توجه داشته باشید که روتور موتور القایی نمی‌تواند با سرعت همزمان بچرخد زیرا میدان چرخشی باید از طریق سیم‌پیچ‌های روتور عبور کند .
  تا گشتاور پیچشی را ایجاد کند. اختلاف بین سرعت همزمان و سرعت واقعی روتور درصد لغزش نامیده می‌شود.
  این مورد به شکل درصد بیان می‌شود.

 • هم‌چنین، موتورهای تک‌فازی، میدان مغناطیسی چرخشی دارند.
  میدان چرخشی مورد نیاز برای راه‌اندای موتور از سیم پیچ دومی به نام سیستم‌پیچ راه‌انداز تولید می‌شود.
  بعد از اینکه موتور با سرعت کامل راه‌اندازی شد.
  سیم‌پیچ راه‌انداز قطع می‌شود و میدان چرخشی با برهم‌کنش سیم پیچ اصلی استاتور و روتور ایجاد می‌شود.