پیستون دیزل ژنراتور چیست؟ و چه کاربردی دارد. (آشنایی با قطعات داخلی پیستون) - دلتا ژنراتور