رئیس ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت کشور گفت:
با اجرای طرح اول روزانه ۸ میلیون لیتر معادل ۸۰ میلیارد ریال و یک‌میلیون و۲۰۰ هزار لیتراست.
برابر با ۱۲ میلیارد ریال از اجرای طرح دوم، صرفه جویی رخ داده است.

 مهدی نیکداد رئیس ستاد مدیریت حمل‌ و نقل و سوخت کشور است.
با بیان اینکه اجرای طرح‌های پیمایش و حذف سهیمه خودروهای فاقد بیمه شخص ثالث موفقیت است.
دولت در اجرای اقتصاد مقاومتی است، گفت:
با اجرای طرح اول روزانه ۸ میلیون لیتر معادل ۸۰ میلیارد ریال و یک‌میلیون و۲۰۰ هزار لیتر برابر با ۱۲ میلیارد ریالاست.
از اجرای طرح دوم، صرفه جویی رخ داده است.
با اشاره به آخرین تغییرات جدول سهمیه پایدار و عملکردی سوخت ناوگان حمل‌ونقل  بود.
عمومی بار و مسافر در طرح تخصیص سوخت بر اساس پیمایش است.
در ناوگان عمومی کشور اظهار داشت:  از مهرماه سال گذشته بود.
طبق مصوبه بهمن سال ۹۳ هیات وزیران‌ قرار شد سهمیه ناوگان بر مبنای عملکرد آنها تعیین شود.
و بهمن ۹۳ نمایندگان وزارت راه و نفت کشور و ستاد سوخت طرح پیمایش را اجرا کنند.
این کارگروه به صورت مستمر و منظم تشکیل جلسه دادند و با بررسی امور، خروجی کار این شده است.

وی افزود: از اول مهر ۹۴ جدول سهمیه‌ای بر اساس تصمیمات کارگروه پیمایش ناوگان، است.
سوخت ناوگان عمومی کشور تخصیص یافت.
خودروهای حوزه جاده ای طبق صورت وضعیت و بارنامه دریافتی طبق قواعد است.
سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده ای از سوخت عملکردی برخوردار شدند.
همچنین برای ناوگان درون شهری نیز سوخت پایه در نظر گرفته شد.

نیکداد ادامه داد: در طول اجرای طرح پیمایش، کلاس‌بندی خودروهای ناوگان مسافربری دقیق‌تر شد .
و خودروهای مسافری از زیر ۲۰ نفر، ۲۱ تا ۴۰ نفر و بالای ۴۰ نفر به ترتیب ۱۳۵۰ لیتر، ۴۷۰۰ لیتر از سهمیه سوخت پایه برخوردار شدند.
که بعد از تغییرات اعمال شده از سه ماه قبل این کلاس بندی به ۵ گروه زیر۹ نفر، ۱۰-۱۵ نفر، ۱۶-۲۶ نفر، ۲۷-۴۰ نفر و بالای ۴۰ نفر تبدیل شد.

رئیس ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت کشور با اشاره به اینکه در تقسیم بندی جدید سهمیه‌ها تقلیل یافته و دقیق‌تر شده است.
گفت: بر این اساس سهمیه‌های پایه و عملکردی ناوگان حمل‌ونقل عمومی درون شهری و خودروهای برون شهری بدون  صورت وضعیت حمل‌ مسافر با تعداد است.
سرنشین زیر ۹ نفر ۷۵۰ لیتر پایه و ۱۵۰۰ لیتر عملکردی ، ۱۰-۱۵ نفر ۱۰۰۰ لیتر پایه و ۲۰۰۰لیتر عملکردی ، ۱۶ -۲۶ نفر ۱۳۵۰ لیتر پایه و ۴۵۰۰ لیتر عملکردی،
۲۷-۴۰ نفر ۳۰۰۰ لیتر پایه و ۱۲۰۰۰ لیتر عملکردی و بالای ۴۰ نفر نیز ۳۰۰۰ لیتر و ۱۲۰۰۰ لیتر عملکردی دریافت می کنند.

وی گفت: این درحالی است که سهمیه سوخت پایه دریافتی کلاس ۲۷-۴۰ نفر نسبت به جدول قبلی از ۴۷۰۰ لیتر به ۳۰۰۰ لیتر کاهش یافته است.

نیکداد ضمن تشریح سهمیه پایه و سقف سهمیه عملکردی ناوگان باری کشور گفت:
در این بخش، ناوگان باری تا ۳.۵ تن ۸۵۰ لیتر پایه و۱۸۰۰ لیتر سقف عملکردی،  ۳.۵-۶ تن ۱۴۵۰ لیتر پایه و ۱۸۰۰ لیتر عملکردی،
۶-۱۰ تن ۱۴۵۰ لیتر پایه و ۲۱۵۰ لیتر عملکردی، ۱۰-۲۰ تن ۳۵۰۰ لیتر پایه و ۵۲۰۰ لیتر عملکردی، ۲۰-۳۰ تن ۳۹۰۰ لیتر پایه و ۶۰۰۰ لیتر عملکردی،
۳۰-۴۰ تن ۳۹۰۰ لیتر پایه و ۹۰۰۰ لیتر عملکردی، ۴۰-۵۰ تن ۳۵۰۰ لیتر پایه و ۹۰۰۰ لیتر عملکردی، بیش از ۵۰ تن ۳۵۰۰ لیتر پایه و ۹۰۰۰ لیتر سقف عملکردی دریافت می‌کنند.

وی با اشاره به مزیت‌های  کلاس‌ بندی دقیق خودروها تصریح کرد: این اقدام از یک سو باعث جلوگیری از قاچاق گازوئیل و بهینه سازی مصرف سوخت شده است .
به طوری که میزان مصرف گازوئیل بعد از اجرای طرح پیمایش ۸ میلیون لیتر معادل ۸۰ میلیارد ریال در روز کاهش یافته است
در حالیکه ترددها به قوت سابق خود پابرجا و هیچگونه اخلالی در حمل‌ونقل ایجاد نشده است و تمام خودروها از سوخت لازم و مورد نیاز خود بهره‌مند می شوند.

 نیکدار بیان کرد: این یک موفقیت بزرگ برای دولت در بخش حمل‌ونقل برای جامه عمل پوشاندن به اجرای اقتصاد مقاومتی کشور محسوب می‌شود.

وی با اشاره به اجرای طرح عدم تخصیص سوخت به خودروهای فاقد بیمه نامه شخص ثالث از مردادماه بیان کرد:
حدود ۵۰ هزار خودرو که پیش از اجرای این طرح مشمول دریافت سوخت می‌شدند .
بنابر ماده ۴۸ قانون بیمه شخص ثالث مصوب مجلس از دریافت سوخت منع شده‌اند و ستاد موظف شده است .
علاوه بر جلوگیری از دریافت سوخت کارت هوشمند سوخت برای آنها صادر نکند.

وی در ادامه یادآور شد: میزان صرفه جویی حاصل از اجرای این طرح نیز حدود ۱میلیون ۲۰۰هزار لیتر گازوئیل معادل ۱۲ میلیارد ریال در روز و ۴هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال در سال است.
این در حالی است که کارت هوشمند سوخت یک ابزار کلیدی است.
برای ناوگان حمل ونقل گازوئیل سوز محسوب می شود.
و این طرح به طور کامل در این بخش اجرا شده است. به گفته وی به دلیل نبود .
هیچ الزامی برای استفاده خودروهای بنزین سوز از کارت هوشمند سوخت است.
این طرح برای خودروهای گازوئیل سوز در حال اجرا است.

رئیس ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت با توجه به مشکلات وزارت کشور در اجرای طرح «پیمایش» اظهار داشت:
علی رغم اینکه سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده ای به دلیل در اختیار داشتن ۳۱ اداره کل استانی است.
به صورت متمرکز موفق به اجرای طرح پیمایش شده  است.
و  از ماه جاری آمادگی نصب دستگاه‌های GPS روی خودروهای علاقه‌مند به دریافت سوخت سهمیه‌ای را نیز پیدا کرده است؛
اما متاسفانه وزارت کشور در امتداد اجرای طرح تخصیص سوخت  است.
بر اساس پیمایش تا کنون بنا به دلایلی همچون عدم هماهنگی است.
شهرداری‌ها و شورای شهرها موفق به نصب سیستم‌های GPS برای ناوگان درون‌شهری نشده است.

نیکدار در پایان گفت: لذا طبق تصمیمات اتخاذ شده در آخرین جلساتاست.
سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای به دلیل دراختیار داشتن تجربه کافی ملزم شد .
به وزارت کشور برای تکمیل طرح کمک کند و هم‌اکنون هر دو نهاد منتظر جمع‌بندی نهایی هستند.