در سال ۲۰۱۶ میلادی، سومین مصرف کننده بزرگ نفت جهان، روزانه حدود ۴۷۳ هزار بشکه نفت از ایران خرید.
در حالی که این رقم در سال ۲۰۱۵ میلادی ۲۰۸ هزار و ۳۰۰ بشکه در روز بود.

آمارهای ردگیری تانکرها و گزارش موسسه تامسون رویترز نشان می دهد.
میزان واردات سالانه نفت هند از ایران در سال ۲۰۱۶ به رقمی بی سابقه رسیده است.
این افزایش به دلیل از سرگیری خرید نفت برخی پالایشگاه های هندی از ایران بعد از لغو تحریم ها بوده است.
افزایش قابل توجه خرید نفتاز تهران موجب شده تا ایران به چهارمین تامین کننده بزرگ نفت هند در سال ۲۰۱۶ تبدیل شود.
در حالی که ایران در سال ۲۰۱۵ در رتبه هفتم قرار داشت.
ایران قبل از تحریم ها دومین تامین کننده بزرگ نفت جهان   بود.
در سال ۲۰۱۶ میلادی، سومین مصرف کننده بزرگ نفت جهان، روزانه حدود ۴۷۳ هزار بشکه نفت از ایران خرید.
حالی که این رقم در سال ۲۰۱۵ میلادی ۲۰۸ هزار و ۳۰۰ بشکه در روز بود.
در ماه دسامبر، واردات نفت هند از ایران نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از دو برابر شد و به ۵۴۶ هزار و ۶۰۰ بشکه در روز رسید.
در سال ۲۰۱۵، پالایشگاه های هندی به دلیل تحریم ها و مشکلات در پرداخت هاو مسائل بیمه ای، خرید نفت از ایران را کاهش داده بودند.
پالایشگاه های هندی ریلاینس اینداستریز، هندوستان پترولیوم، بهارات پترولیوم و میتال انرژی در سال گذشته خرید .
نفت از ایران را به دلیل تخفیف های ارائه شده از جانب تهران، از سر گرفتند.
احسان الحق، تحلیلگر موسسه کی بی سی انرژی اکونومیکس در لندن گفـت:
«در اکثر ماه های سال ۲۰۱۶، رقابتی بین تولید کنندگان نفت:
منطقه خلیج فارس برای افزایش سهم از بازار نفت وجود داشت .
لغو تحریم های ایران این رقابت را شدت بخشید.»
در بازه زمانی آوریل تا دسامبر، خرید نفت هند از ایران به طور متوسط به رقم بی سابقه ۵۳۰ هزار و ۳۰۰ بشکه در روز رسید .
در حالی که این رقم قبل از تشدید تحریم ها حدود ۴۰۰ هزار بکشه در روز بود.
میزان خرید نفت هند از ایران در سال ۲۰۱۶ بر اساس امارهای رویترز حداقل در طی ۶ سال گذشته بی سابقه بوده است.