شاسی دیزل ژنراتور | در ۲ نوع مختلف قابل حمل و ثابت موجود است که در کل تمام دیگر قطعات و تجهیزات دیزل ژنراتور بر روی شاسی یا همان سکوی دیزل ژنراتور قرار می گیرد.

در واقع دیگر قسمت ها بر روی شاسی دیزل ژنراتور مونتاژ شده است.

شاسی در واقع چهار چوب فلزی است.
پس از اینکه دیزل و ژانراتور به یکدیگر متصل شدند روی شاسی قرار میگیرد.

استفاده از ورق های مناسب برای ساخت این شاسی و مناسب با وزن دیزل ژنراتور  تهیه شده است.

لازم به یادآوری هستیم که باتوجه به شرایط جوی ، آب و هوایی رنگ مناسب برای آن انجام میشود.

شاسی دیزل ژنراتور معمولا به صورت یک چهارچوب فلزی و در ابعاد مختلف ساخته می شود. همچنین نکاتی مانند پوشش رنگ ، نصب تانکر سوخت داخل شاسی ، نصب لرزه گیر ها بین دیزل ژنراتور و … باید در نظر گرفته شود.

با توجه به زیر ساخت این شرکت، قدرت فردی و گروهی پرسنل شرکت دلتا این توانایی رادارند.

شرکت دلتا آماده دریافت سفارشات و تحویل در اسرع وقت میباشد.

 

تصویر یک شاسی دیزل ژنراتور

شاسی دیزل ژنراتور