سرویس و نگهداری دیزل ژنراتور

سرویس و نگهداری دیزل ژنراتور-عیب یابی مسائل مربوط به سیستم خنک کننده
ژنراتورهای دیزلی می توانند با سیستم های خنک کننده مشکلاتی را داشته باشند.
در اینجا توصیه هایی را در مورد آنچه باید قبل از تماس با یک مهندس بررسی کنید، پیشنهاد می دهیم.
اپراتور و نیروانسانی جهت سرویس و نگهداری  دیزل ژنراتور
مهمترین پیوند در زنجیره نگهداری، اپراتور ماشین است.
بررسی های روزانه و هفتگی او از سیستم خنک کن و گزارشات او در مورد هر شرایط سوال برانگیزی که مشاهده می کند، می تواند ازکارافتادن موتور هنگام کار جلوگیری کند و اطلاعات باارزشی را برای تعمیرکاران موتور فراهم کند.
همه این اطلاعات باید به محض اینکه پیدا شدند، در زمان سرویس و نگهداری ثبت و گزارش شوند.
سرویس و نگهداری

اپراتور

نکات مهم در بررسی های سیستم خنک کننده ژنراتورهای دیزلی قبل از راه اندازی ، سرویس و نگهداری

 1. سطح آب
 2. تمیز بودن مایع خنک کننده(آب یا ضدیخ)
 3. واشر سر رادیاتور
 4. شلنگ و اتصالات برای نشتی و افتادن شلنگ
 5. سطح روغن روانکاری موتور(توجه داشته باشید که سطح بسیار پایین یا بسیار بالای روغن، باعث گرمای بیش از حد یا از دست دادن مایع خنک کن می شود.)
 1. وجود آب در روغن و برعکس را چک کنید.
 2. فن را برای تیغه های خم شده یا آسیب شده بررسی کنید.
 3. وضعیت و کشش تسمه را چک کنید.
 4. رادیاتور را برای خم شدن فین (پره های) اصلی یاتجمع باقی مانده ها بررسی کنید. کرکره ها را برای آسیب یا پوشش اتصالات بررسی کنید.
 5. نشتی را در سیستم خنک کننده، پمپ آب یا سایر تجهیزات، چک کنید.
مشکلات سیستم خنک کننده ژنراتورهای دیزلی و دلایل آن در سرویس و نگهداری
اتلاف مایع خنک کننده(آب) در اثر نشت خارجی
 1. نشت شیرهای لوله، مثل درپوش هسته ای که گذرگاه مایع خنک کن را می بندد.
 2. شل بودن گیره ها، لوله کشی و شلنگ خراب.
 3. نشتی رادیاتور: درپوش های هسته سوراخ گاهی در اثر خوردگی یا ارتعاش شل می شوند(چنین شرایطی یا یخ زدن مایع خنک کننده می تواند باعث باز شدن درپوش های هسته ای شود.)
 1. نشتی رادیاتور، تخلیه هوای تانک بالایی یا مخزن موجدار.
 2. نشتی واشرها به خاطر سفت کردن زیاد پیچ و مهره ها، سطح ناهموار واشرها یا نصب اشتباه واشر.
 3. نشتی آلات تخلیه.
 4. نشتی پمپ آب: مهره های خراب شده یا بد ساییده شده، باعث نشتی در پمپ هستند. شکست زودرس مهره های پمپ اغلب از مواد ساینده معلق در سیستم خنک کن، یا حرارت بیش از حد در اثر فقدان مایع خنک کن یا کاویتاسیون، ناشی می شود.
 5. نشتی در واشر سر سیلندر موتور
 6. نشتی در محور مرکزی خطی سیلندر بالایی
 7. نشتی موتور یا خنک کننده روغنی کمکی
 8. نشتی هوای مصرفی بعد از خنک کننده (در برخی موارد مکش بخاری).
 9. نشتی منیفولد (انشعابات)آب /یا اتصالات.

اتلاف مایع خنک کننده(آب) در اثر نشتی داخلی در سرویس و نگهداری

 1. نشتی واشر سرسیلندر موتور: مایع خنک کننده وارد سیلندرها یا محل اتصال میل لنگ می شود.
 2. شکستن سر سیلندر موتور: مایع خنک کن وارد سیلندرها می شود و از اگزوز به بیرون دمیده می شود.
 3. پکینگ خراب شده، بریده شده یا ساییده شده، حفره پکینگ خطی ناقض: مایع خنک کننده وارد میل لنگ موتور می شود.
 4. لوله های ناقص یا کارگذاشته شده به صورت نامناسب: مایع خنک کننده می تواند وارد سیلندرو میل لنگ شود و اگر سر استوانه های تزریق کننده های استوانه ای داشته باشند، مایع خنک کننده می تواند در صورت عبور از حلقه های O بدنه انژکتور، وارد سیستم سوخت شود.
 5. ریخته گری سر یا بلوک های سیلندر متخلخل: مایع خنک کننده می تواند از طریق سوراخ های موجود در پوشش سیستم، وارد میل لنگ شوند. اگر سر سیلندرها، گذرگاه های سوخت داخلی داشته باشند، مایع خنک کننده می توند ار طریق حفرات دیواره اسلحه سوخت که گذرگاه های خنک کن را بهم متصل می کند، وارد سیستم سوخت شود.
 6. منیفولد خروجی آب خنک شده، شکسته یا متخلخل باشد و منیفولد برای واشر سر معیوب باشد. مایع خنک کن وارد سیلند می شود و یا از طریق سیستم اگزوز خارج می شود.
 7. نشتی خنک کننده روغن موتور یا تجهیزات جانبی: زمانی که موتور خاموش باشد، مایع خنک کننده وارد سمت روغنی کولر می شود. معکوس این حالت، معمولا هنگامی که موتور کار می کند، اتفاق می افتد.
 8. نشتی هوای مکیده شده بعد از خنک کنده یا مکش هوای بخاری: مایع خنک کننده وارد سیلندرها می شود یا همچنین در موتورهای توربوشارژ، زمانی که فشار منیفولد مکشی کمتر از فشار مایع خنک کن باشد، به صورت طبیعی موتور خالی می کند.
از دست دادن مایع خنک کننده (آب) به دلیل سرریز در سرویس و نگهداری 
 1. پرشدن بیش از حد رادیاتور: با رسیدن موتور به دمای عملیاتی طبیعی، مایع خنک کننده پخش می شود و به خاطر عدم فضای کافی برای گسترش، کلاهک فشار یا شیر تخلیه باز شده و اجازه خروج مایع خنک کننده از لوله سرریز را می دهد. این اتفاق با طراحی مناسب مخزن بالایی- فضای انبساطی جبرانی برای این مسئله، رخ نخواهد داد.
 2. یخ زدن برفکی با مایع خنک کننده یخ زده از ضد یخ نامناسب در سیستم یا اختلاط ضعیف ضد یخ و آب، ناشی می شود.
 3. خاک و کثیفی یا لجن در سیستم خنک کننده.
 4. هسته رادیاتور بسته شده.
 5. محدودیت یا بسته شدن خط پر کردن به خاطر مسیر یابی یا خرابی.
 6. گاز احتراقی وارد سیستم خنک کننده می شود و مایع کننده را جابجا می کند که باعث سرریز آن می شود.
 7. ورود آب بیشتر به فضای بالای بافل، بیشتر از خط پر شدن که قابل کنترل باشد.
 8. اندازه خط پر شدن یا مسیر آن به درستی تعیین نشده.
 9. دمای بیش از حد مکش هوا.
گرمای بیش از حد موتورهای دیزل ژنراتور – سرویس و نگهداری
 1. گردش ضعیف مایع خنک کننده که از محدودیت و فروپاشی(گیر کردن) شلنگ نرم ناشی می شود.
 2. سوخت دهی بیش از حد موتور.
 3. عملکرد ناقص دیافراگم رادیاتور یا تنظیم نامناسب کنترل های دمایی.
 4. تنظیم نادرست یا عملکرد ناقص درجه متغیر یا تنظیم فن ها.
 5. سطح بسیار بالای روغن میل لنگ: میل لنگ، در روغن پایین می آید و باعث افزایش دمای متناظر در اثر اصطکاک و بار پارازیتی روی موتور شود. فرورفتن در روغن میل لنگ همچنین می تواند هنگام کارکرد موتور در زاویه هایی فراتر از آنچه به صورت اصلی برای پانل روغن طراحی شده، رخ دهد.
 6. خروجی کثیف موتور: انباشتگی های سنگین آلودگی و گریس می تواند به شدت مانع اتلاف طبیعی حرارت از دیواره های خروحی همه اجزای موتور شود.
 7. فشار هوای سیستم خنک کننده : رایج ترین دلایل گرفتگی هوا در زیر آمده است:
الف) سطح پایین مایع خنک کننده در اثر نشت پمپ آب یا نشتی در شلنگ / و یا تجهیزات جانبی خنک کن.
ب) نشت مشک هوا بعد از کولر
ج) واشر سرسیلندر نشت موتور یا کمپرسور هوا
د) قرارگیری نامناسب لوله انژکتور.
ظرفیت خنک کن ناکافی: این شرایط می تواند نتیجه استفاده نادرست از یک یا هر ترکیبی از اجزای سیستم خنک کننده زیر باشد:
الف) رادیاتور
ب) مخزن بالایی
پ) مخزن موج
ج) فن
د) پوشش فن
ن) پمپ آب
و) کولرهای کمکی
ه) بافل های گردش مجدد
ی) سرعت فن
 1. بعد از جوش: مایع خنک کن می جوشد و بعد از خاموش شدن ناگهانی موتور بدنبال بارگذاری سنگین، سرریز می شود.
 2. تنش های نامناسب تسمه فن
خنک کننده الوده به گازهای احتراقی
 1. شکستگی سرسیلندر.
 2. واشر سر دمنده.
 3. نشتی لوله های انژکتور.
مایع خنک کننده آلوده به گازوییل
 1. نشتی لوله های انژکتور
 2. پوشش متخلخل سر سیلندر: سوخت از طریق حفرات دیواره اسلحه سوخت که گذرگاه های خنک کن را متصل می کنند، وارد سیستم خنک کننده می شود.
خنک کننده الوده به گازهای احتراقی
 1. شکستگی سرسیلندر.
 2. واشر سر دمنده.
 3. نشتی لوله های انژکتور.
مایع خنک کننده آلوده به گازوییل
 1. نشتی لوله های انژکتور
 2. پوشش متخلخل سر سیلندر: سوخت از طریق حفرات دیواره اسلحه سوخت که گذرگاه های خنک کن را متصل می کنند، وارد سیستم خنک کننده می شود.
 پمپ آب ژنراتورهای دیزلی
گردش آب تنها در پمپ های سرعت بالا
 1. پروانه پمپ به شدت خراب شده: آسیب پروانه، اساسا از خوردگی و فرسایش خوردگی ناشی می شود.
 2. اجازه اتصال بیش از حد پروانه به بدنه.
 3. شل شدن تسمه های پمپ آب
 4. سرخوردن پروانه روی شفت.
 5. شکستگی پروانه.
پارگی زودهنگام تسمه فن یا پمپ آب
 1. افتادن مواد خارجی روی درایو.
 2. شوک یا بارگذاری بیش از حد.
 3. آسیب به تسمه در اثر کشش موضعی هنگام نصب .
 4. تسمه ها به خوبی تطبیق نیافته اند.
 5. قرقره در جهت نامناسب.
 6. قرقره دندانه دندانه یا زیر.
 7. تداخل گارد یا سپر در طول عملیات.
هنگامی که مایع خنک کننده در سطح مناسبی باشد و موتور بارگذاری شده در دمای بسیار بالا کار می کند – سرویس و نگهداری 
 1. تغییر نرخ اسب بخار یک موتور یا موتور جدیدی از طراحی سیستم خنک کننده اصلی تجاوز می کند.
 2. مسدود شدن گذرگاههای هوای رادیاتور.
 3. آسیب دیدن فین های هسته رادیاتور.
 4. المنت تبادل گرمایی که سنگ آهک و ته نشین های سنگین دارد.
 5. ترموستات به خوبی باز نمی شود.
 6. از دست رفتن یا آسیب دیدن یا قرارگیری نامناسب پوشش فن، نسبت به فن.
 7. آسیب دیدن یا از دست رفتن بافل های گردش مجدد در کناره های رادیاتور.
 8. سر خوردن تسمه های پنکه: پروانه ها روی شفت پمپ آب سر می خورند.
 9. گرفتگی گدرگاه های مایع خنک کن، رادیاتور و موتور.
 10. دیافراگرم های اتوماتیک ناقص رادیاتور : دیافراگم های فقط کمی باز می شوند یا خیلی دیر باز می شوند.
 11. درایو فن به نادرستی تنظیم و دمادهی شده است: فن خیلی دیر به کار می افتد یا خیلی کند عمل می کند.
 12. درجه متغیر اشتباه فن: فن با تیغه هایی در درجه نامناسب عمل می کند.
دمای بسیار پایین مایع خنک کننده در موتورهای دیزل ژنراتور- سرویس و نگهداری
 1. ترموستات در حالت باز یا عملکرد ناقص باقی می ماند، تا اجازه باز شدن زود هنگام را بدهد.
 2. خراب شدن لبه بسته شدن ترموستات و سخت شدن، اجازه گذشتن از ترموستات بسته و ورود به رادیاتور را به مایع خنک کن می دهد.
 3. دور زدن بیش از حد مایع خنک کن به سمت راداتور با ترموستات بسته شده و به خوبی مهرو موم شده.
 4. موتور در معرض دماهای خیلی پایین و باد زیاد همراه با فاکتور بار پایین، قرار دارد.
 5. آب درون هسته در اثر نشتی بافل مکش هوا.
فقدان کنترل کننده یا نشان گر دما در ژنراتور دیزلی
 1. ترموستات معیوب: ترموستات قادر به باز شدن در محدوده دمایی مناسب خنک کننده نیست/ و یا کامل باز نمی شود.
 2. بسته شدن معیوب ترموستات: مایع خنک کن از درپوش به درون پمپ آب نشت می کند و بنابراین از رادیاتور می گذرد.
 3. موتور در حال کار، یک سیستم خنک کن تحت فشار بدون سوپاپ فشار، با سوپاپ فشار معیوب، یا شیر تخلیه معیوب دارد.
المان های فیلتر آب مسدود شده
 1. آلودگی مایع خنک کن ناشی از نفت محلول، روغن روانکار موتور، سوخت موتور یا زنگ آهن و آهک.
 2. آلودگی سیستم خنک کن با مایع خنک کن پراز آلودگی.
 3. استفاده از افزودنی های ضد نشت.
خوردگی و زنگ آهن، حتی بعد از اینکه فیلتر آب به صورت منظم سرویس شده باشد، در سیستم خنک کننده رخ می دهد.
 1. ظرفیت نامناسب فیلتر آب.
 2. نصب نامناسب فیلتر آب
 3. سرویس کردن بی دقت فیلتر آب
 4. هوادهی مایع خنک کن: اکسژن آزاد و کربن دی اکسید موجود در هوا به شدت خورنده است.
افت سریع مقدار pH مناسب و سطح بازدارنده خنک کن
 1. رقیق کردن غلظت فیلتر آب ناشی از افزودن مداوم مایع خنک کن make up به سیستم خنک کننده.
اجزای کمکی
حتی زمانی که سیستم خنک کننده ظرفیت کافی داشته باشد و بدون نقص باشد، روغن سرریز می کند.
 1. گذرگاه های خنک کن روغنی محدود یا مسدود شده باشند.
 2. خطوط برگشت یا خنک کننده روغنی محدود شده باشند.
 3. خطوط تخلیه و تجهیزات کولر روغنی محدود شده باشند.
فشار روغن پایین
 1. گرمادهی بیش از حد روغن
 2. لوله خنک کننده روغنی، به صورت نامناسبی بافل گذاری شده باشد.
 3. سطح پایین روغن.
لجن دار شدن غیر معمول روغن روانکار موتور، ناشی از مسدود شدن خنک کننده روغن.
 1. موتور به صورت مداوم زیر دمای معمول مایع خنک کن عمل می کند یا بسیار کند به دمای عملیاتی عادی می رسد.
 2. نشت ضد یخ در پانل روغن.
به طور خلاصه، قرارداد سرویس و نگهداری با یک شرکت معتبر از اغلب این مشکلات جلوگیری به عمل خواهد آورد.
مجموعه دلتا ژنراتور با داشتن نیروهای فنی و انسانی توانمند در عرصه سرویس و نگهداری دیزل ژنراتور ، آماده هرگونه همکاری با ارگان های و نهادهای دولتی و خصوصی می باشد. لذا جهت همکاری می توانید با شماره تلفن های ذیل ، بامدیران برجسته دلتا تماس حاصل نمائید.
95119067-9(021) و 09121259779