رگلاتورهای سری RHPS
رگلاتورهای |  کاهنده فشار و پس فشار جریان بالای سری RHPS است.
از طریق مراکز فروش و خدمات مجاز سوئیچ لاک (Swagelok) در سراسر جهان در دسترس می باشد.
محصولات سری RHPS براساس تخصص مهندسی ۲۰ ساله برای کاربردها در صنایع :
شیمیایی،پتروشیمی،نفت،گاز،برق،بیودارویی، نیمه رساناها و سوخت های جایگزین می باشد.
این رگلاتورها از جنس فولاد زنگ نزن ۳۱۶L برای اندازه های خط تا ۴ اینچ بوده و گزینه های متنوعی را فراهم می نمایند.
رگلاتورهای کاهنده فشار، شامل مدل های بارگذاری شده با فنر و مدل های DL (dome-loaded) برای کاربردهای صنعتی عمومی طراحی شده اند.

رگلاتور کاهنده فشار، شامل مدل های بارگذاری شده است.
با فنر و مدل های DL (dome-loaded) برای کاربردهای صنعتی عمومی طراحی شده اند.