سردار نعمان غلامی گفت:
سعی داریم تا بسترهای لازم را جهت توجه جوانان به فعالیت های تولیدی و زدوده شدن تفکر استخدامی فراهم نماییم.

سردار نعمان غلامی رئیس سازمان بسیج سازندگی کل کشور در همایش سالانه اقتصاد مقاومتی که صبح امروز در دانشگاه علم و صنعت تهران برگزار شده بود .
گفت:
بسیج مستضعفین دارای یک رویکرد تسهیل گری بوده و از طریق کمک به ایجاد امتداد مردمی دستگاه های دولتی سعی در تحقق اقتصاد مقاومتی دارند.

وی ادامه داد:
با توجه به اینکه مجموعه بسیج از یک شبکه گسترده مردمی برخوردار است .
در این مجموعه تخصص های مختلفی وجود دارد لذا قابلیت این را داشته تا در امتداد مردمی کلیه دستگاه ها، کمک شایانی کند.
غلامی تصریح کرد:
تجربه سال های دفاع مقدس بسیار درخشان و ماندگار در تاریخ کشور است .
و در این امر نیز توانستیم از طریق مشارکت مردمی در جنگ اقتصادی بر کشور متجاوز پیروز شویم.

رئیس سازمان بسیج سازندگی کل کشور بیان کرد:
تعلیم اقتصاد مقاومتی به هر فرد باید متناسب با جایگاه همان فرد بوده است.
بدین گونه افراد را توجیه ساخت که مصرف کالای ساخت داخل را در دستور کار خود قرار دهند.

وی با بیان اینکه ایجاد واحدهای خرد اقتصادی در کشور با توجه به شرایط بومی هر استان، اساسی ترین رویکرد بسیج جهت تحقق اقتصاد مقاومتی است.

افزود: جهت تحقق این امر کارگروه مشورتی تحت عنوان مجمع عالی بسیج سازندگی در هر شهر و منطقه در نظر گرفته شده است.
تا تولیدات را متناسب با شرایط همان منطقه پیاده سازی نماید.

غلامی در پایان بیان کرد:
سعی داریم تا بسترهای لازم را جهت توجه جوانان به فعالیت های تولیدی و زدوده شدن تفکر استخدامی فراهم نماییم.