طبق گزارشات مرکز آمار ایران، تولید ناخالص داخلی کشوراست.
در شش ماهه نخست سال جاری معادل ۶٫۵ درصدرشد داشت.
نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد کرده است.

نرخ رشد فصلی حساب های ملی شش ماهه نخست سال ۹۵۵:
که از سوی مرکز آمار ایران انتشار یافته تولید ناخالص داخلی به :
قیمت ثابت سال ۱۳۷۶ در شش ماهه نخست سال جاری به رقم ۳۳۱۸۶۱ میلیارد ریال رسید.
با نفت و ۳۱۶۳۳۴ میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است.

همچنین رقم یاد شده در مدت مشابه سال قبل بود.
با نفت ۳۱۱۵۵۸ میلیارد ریال و بدون نفت ۳۰۲۶۸۲ میلیارد ریال بوده است.

نتایج حاکی از آن است که در بهار و تابستان سال جاری رشته فعالیت‌های گروه است.
کشاورزی ۵٫۹، گروه صنعت ۹٫۱ و گروه خدمات ۵ درصد نسبت است.
به دوره‌ی مشابه سال قبل، رشد داشته است.

رشد گروه صنعت به طور عام ، ناشی از افزایش صادرات نفت خام و گاز طبیعی بوده ‌است.

محاسبات فصلی در مرکز آمار ایران در قالب ۱۵ بخش اصلی متشکل از:
۴۲ رشته فعالیت انجام می‌شود که بر این اساس :
گروه کشاورزی
شامل زیر :
بخش‌های، زراعت و باغداری، دامداری، جنگل‌داری و ماهیگیری، .
گروه صنعت :
شامل زیر بخش‌های استخراج نفت خام و گاز طبیعی،
استخراج سایر معادن، صنعت، تأمین آب،
برق و گاز طبیعی و ساختمان.
گروه خدمات شامل زیر :
بخش ‌های عمده‌ فروشی و خرده فروشی،
هتل و رستوران، حمل و نقل و ارتباطات، واسطه‌گری‌های مالی،
مستغلات، امور عمومی، آموزش، بهداشت و مددکاری و سایر خدمات است.