دلیل کاهش توان ، گشتاور و افزایش مصرف سوخت در دیزل ژنراتور چیست؟
با توجه به نمودار با افزایش دور، گشتاور تا دور۳۶۰۰ rpm افزایش پیدا می کند.
وسپس شروع به افت میکند توان نیز همین مسیر را طی میکند.
اما در دورهای بالاتر با افزایش دور مصرف سوخت رفته رفته افزایش پیدا میکند دلیل این امر واقعا چیست؟
شنیده ایم برای جبران این امر از سوپر شارژها ، توربو شارژها و ۴ سوپاپ کردن سیلندر برای افزایش توان و گشتاور برای تزریق هوای اضافی به سیلندر استفاده می شود.
ولی دلیل منطقی این کار چیست؟
برای درک بهتر از میل لنگ شروع می کنیم ابتدا میل لنگ شروع به دوران می کند.
به واسطه آن در مرحله مکش پیستون به سمت پایین کشیده میشود .
با پایین آمدن پیستون رفته رفته فشار در داخل سیلندر کاهش می یابد.
با کاهش فشار هوای خارج از سیلندر به داخل سیلندر (از طریق مانیفولد هوا) کشیده می شود.
حال این مرحله را در دور های بالا مرور میکنیم .
با افزایش دور موتور افت فشار در داخل سیلندر رفته رفته افزایش پیدا می کند .
بنابراین نیاز است سرعت هوا در داخل مانیفولد هوا افزایش یابد.
(دور موتور با سرعت هوای ورودی رابطه مستقیم دارد).
با توجه به شکل ظاهری سیلندر و مجرای ورودی سوپاپ تنگ ترین گلوگاه همان سوپاپ ورودی هوا می باشد .

بنابراین بالاترین سرعت هوا در این نقطه اتفاق می افتد .
در دور۳۶۰۰ rpm به بالا سرعت هوا سرعت صوت را میشکند .
بنابراین در گذر از ماخ ۱ سرعت هوا در گلوگاه دیگر افزایش پیدا نمیکند.
در این محدوده دبی هوای ورودی به سیلندر ثابت باقی می ماند.
پـــــس با افزایش دور موتور مقدار دبی هوا در بالا تر از این دور مقدار ثابتی دارد.
بنابراین سنسور دور موتور میزان افزایش دور را به ECU گزارش می کند.
از طرف دیگر با توجه به داده ها ی ECU با افزایش دور میزان سوخت را افزایش می دهد در این حالت چون در داخل سیلندر میزان هوا ثابت است .
و سوخت زیاد تر از حالت معمول تزریق می شود در مرحله اول اختلات سوخت به هوا به هم می خورد سوخت غلیظ تر شده و نسبت ۱:۱۴ تغییر می کند .
با افزایش دور این میزان افزایش پیدا میکند پس در این مرحله است که گشتاور کاهش پیدا میکندنمودار سوخت افزایش می یابد.
پس با گشاد تر کردن و یا ۴ سوپاپ کردن سیلندر می توان در دور های بالا به گشتاور های بالا دست پیدکرد.

Untitled1
[/av_textblock]
[/av_one_full]