این کارشناس اقتصادی گفت:
در دولت یازدهم و در مجلس نهم درخصوص اقتصاد مقاومتی تلاش های زیادی صورت گرفت است.
اما آنچه حائز اهمیت است اجرایی شدن این موضوع در اقتصاد کشور است .
در همین راستا با ابراهیم نکو عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم شورای اسلامی:
در این خصوص گفتگویی انجام دادیم.اقتصاد مقاومتی در جامعه چقدر به اجرا در آمده است؟
نکو: اقتصاد مقاومتی یک مقوله ، راهبرد و مدل اقتصادی است .
می تواند اقتصاد کشور را از آسیب ها مصون بدارد البته باید به این نکته نیز توجه داشت که:
اقتصاد مقاومتی باید به گونه ای اجرا شود.
که بتوان اثرات آن را در مدت زمان بیشتری مورد بررسی قرار گیرد .
تا بتواند جامعه را به سمت و سویی پیش برد که:
برنامه های اقتصادی در مدت زمان کوتاه، عایدی برای کشور و در میان مدت دستاوردهای مشخصی را داشته باشند.
بتوانیم در افق مشخص به هدف خود برسیم،
در همین راستا اگر به این موضوع توجه نشود باعث توقعاتی در جامعه می شود .
که آسیب های زیادی را به جامعه وارد می کند . نمی توان در مدت زمان کوتاه شاهد تحولی فراگیر در حوزه اقتصادی و تولید باشیم .
بنابراین لازم است از جامعه ذهنیت زدایی شود تا بتوانیم بهتر در این خصوص اظهار نظر کرد.
عملکرد دولت در خصوص اقتصاد مقاومتی را چگونه ارزیابی می کنید؟
نکو: با توجه به اینکه در سالهای قبل، تحریم های زیادی به کشور وارد شده است.
در همین راستا اقتصاد مقاومتی می تواند جلوی تحریم های ظالمانه را بگیرد.
و منجر به پیشرفت هایی برای کشورمان شود.
خوشبختانه در دولت یازدهم و در مجلس نهم شاهد حرکت های خوبی بودیم .
که قسمتی از آن برگزاری همایش ها و جلسات و ارائه نظرات و مصاحبه صاحب نظران در این خصوص است.
هرچند که برخی بر این باورند که فقط به همایش و سخنرانی اکتفا شده است.
دولت یازدهم در خصوص اقتصاد مقاومتی چه اقداماتی را انجام داده است؟
نکو:
دولت یازدهم در این خصوص بسیار موفق عمل کرده چرا که بعد از برجام شاهد هستیم.
حضور سرمایه گذاران در کشور هستیم از طرف دیگر کاهش نرخ تورم و رشد اقتصادی  هستیم.
نیز از اقدامات مثبت این دولت است از اقدامات دیگر دولت یازدهم ایجاد اشتغال است .
هرچند که در کنار آن بیکاری نیز وجود دارد و همزمان با آن افزایش داشته است.
همچنبن در قانون رفع موانع تولید:
برنامه ششم توسعه و همچنین در بودجه سال ۹۶ شاهد توجه دولت در مقوله اقتصاد مقاومتی بودیم.

شاکله آن می تواند توجه به بخش خصوصی باشد .
این موضوع نیز در دستور کار دولت یازدهم قرار داده شده است.

آیا دولت توانسته در حمایت از بخش خصوصی موفق باشد؟
نکو: دولت یازدهم زمانی اقتصاد را تحویل گرفت .
برابر مدارک و مستندات رشد اقتصادی منفی ۶ درصد بوده است که خطری برای تولید بشمارمی رفت.
در ابتدا دیوارهای شکسته سد اقتصاد را توسط تکیه گاه ها و ستون ها از فروپاشی نجات دهد.
این هنری است که دولت یازدهم در این خصوص داشته است.
و توانست تا اقتصاد را از رکود محض و آسیب جدی نجات دهد و بحران های تولید را مهار کند.
اقتصاد مقاومتی یکی از مولفه هایی است که به دوره تحریم محدود نمی شود .
باید در تمامی دوران در مسایل اقتصادی مورد توجه قرارگیرد.
تحکیم زیربنای اقتصاد کشور و توسعه زیرساخت ها، ازجمله عواملی است .
که موجب خواهد شد تا اقتصاد مقاومتی به مرحله اجرا برسد که رونق در تولید از نتایج این امر خواهد بود.
 آیا دولت یازدهم مشکلات بخش خصوصی را حل کرده است؟
نکو: آنچه مدنظر مقام معظم رهبری برابر اصل ۴۴ قانون اساسی بوده است .
متأسفانه به درستی اجرا نشده و دولت یازدهم را با چالش مواجه کرده است .
این موضوع باید آسیب شناسی شود تا بتواند انتظار بخش خصوصی را برآورده کند.
در دولت یازدهم تا حدودی شاهد توجه دولت به بخش خصوصی بوده ایم .
اما نه به آن معنا که انتظار می رفت.
نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور را چگونه ارزیابی می کنید؟
نکو: با توجه به اینکه در لایحه بودجه سال ۹۶ شاهد تأکید دولت بر پروژه های عمرانی نیمه کاره ای هستیم .
نمی تواند با بودجه عمومی آن ها را به سرانجام برساند.
نیاز دارد تا بخش خصوصی در این موضوع آن را حمایت کند لازم است .
تا بخش خصوصی در این پروژه هایی که تعداد آنها متأسفانه قابل توجه است .
به دولت کمک کند و با برنامه ریزی و تشکیل کمیته های مربوطه و تقسیم کار این مسئله را به سرانجام برساند.