ناصری نژادگفت:
موضوعی که باید مورد توجه قرار داد، سخنان مقام معظم رهبری است .
فرمودند “مسئولان نظام و نمایندگان بارها در مصاحبه‌های مختلف اعلام کردند که شرکت های چند ملیتی بزرگ واقعاً خطرناک هستند.
اگر این موضوع ثابت شود، باید پس از این برای همکاری با اینگونه شرکت ها دقت نظر بیشتری خرج کرده و بطور کلی روی این موضوع تجدید نظر کنیم.”

وی ادامه داد:
باید از رخداد چنین اتفاقاتی جلوگیری کنیم تا این گونه شرکت‌ها نتوانند اطلاعات مربوط به کشورهای مختلف طرف قرارداد به شرکای رقیب ارائه دهند.

ایشان تأکید کردند:
موضوع سوم تقویت توان داخلی، توجه و حمایت از شرکتهای داخلی است تا آنها را خودکفا کنیم .
از وقوع چنین اتفاقاتی جلوگیری شود.
اگر دولت، مجلس و سایر دلسوزان کشور با هم هماهنگ باشیم بطور قطع حق خود را از توتال و قطر خواهیم گرفت.

رئیس کمیته حقوقی، بین الملل و قراردهای کمیسیون انرژی گفت:
سالیان متعدد است که قطری‌ها در میادین مشترک با ما به ویژه در عسلویه و پارس جنوبی
با استفاده از قدرت بزرگ در میادین مشترک گازی به استخراج پرداخته و به نوعی حق ما را گرفته‌اند.
باید حق کشور خود را استیفاء کنیم.

ناصری نژاد تصریح کرد:
ما به شدت از افشا اطلاعات محرمانه میادین نفتی خود به قطری‌ها به وسیله شرکت توتال نگرانیم .
این موضوع را با حساسیت بالا دنبال می کنیم.

وی در پایان تأکید کرد: از افرادی که در این زمینه قصور داشته‌اند گله‌مندیم و با آنها برخورد خواهیم کرد.