دیدار کارستن لاوریتزن وزیر امور مالیاتی دانمارک و هیات همراه با وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان.

علی طیب نیا طی گفت و گویی پس از این دیدار که روز گذشته در محل وزارت اقتصاد برگزار شد، گفت:
طرف دانمارکی بسیار علاقه مند به توسعه روابط اقتصادی، بخصوص در زمینه سرمایه گذاری در ایران است .
همچنین وزیر امور مالیاتی دانمارک در این دیدار  بیان کرد :
تجار دانمارکی علاقه بسیار زیادی برای حضور در بازار سرمایه ایران و مشارکت در پروژه های کشورمان دارند.
وی با اشاره به توافقات انجام شده :
برای مذاکره و امضای توافقنامه های مالیاتی، گمرکی و سرمایه گذاری بین ایران و دانماک،
تصریح کرد: امروز ما قدم اول را برای امضای این موافقتنامه های پایه ای برداشتیم.

طرفین در این دیدار در خصوص انجام مذاکرات تکمیلی برای امضای موافقتنامه اجتناب از :
اخذ مالیات مضاعف، همکاری های گمرکی و حمایت از سرمایه گذاری متقابل توافق کردند.