کارشناسان اقتصادی بر این باورند که دولت باید از طریق تامین منابع مالی و آموزش زمینه است.
را برای حضور پررنگ شرکت های دانش بنیان در صنعت فراهم کند.


مینا مهرنوش کارشناس اقتصادی و عضو هییت علمی دانشگاه الزهرا گفت:
تاسیس و تداوم کسب وکار بر پایه دانش،مهارت های مختلفی نیاز دارد.
که یکی از این مهارت ها بازاریابی وشناخت درست از بازار هدف است.

 
وی باتشریح دلایل عدم موفقیت های شرکت های دانش بنیان، افزود:
متخصصان وافراد جوانی که دراین شرکت ها مشغول به فعالیت هستند.
اغلب از مهارت های کسب وکار از جمله مهارت های مدیریتی وکارگروهی برخوردار نبوده وتنها به جنبه تولید توجه دارند.

 
مهرنوش تصریح کرد:به دلیل نبود ساختار مناسب در تشکیل یک شرکت دانش بنیان،شاهد آن هستیم.
که این نهادها شکل می گیرند اما به راحتی فرو ریخته و ورشکسته می شوند.

 
وی درادامه تاکید کرد: نگاه مسئولان کشور ما بیشتر تولید محور بوده است.
درحالیکه موفقیت اصلی در حوزه بازاریابی وفروش به دست می آید.

 
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر بندهای ۱و ۲ اقتصاد مقاومتی در گسترش شرکت های دانش بنیان،عنوان کرد:
مشکل بسیاری از جوانان برای تداوم فعالیت های تجاری وتولیدی،کمبود منابع مالی مورد نیاز است .
درصورتیکه پرداخت تسهیلات برای انجام این نوع فعالیت ها در غالب آموزش وتجهیزات باشد.
بهبود عملکرد این شرکت ها را در پی دارد.
تعامل دولت و بخش خصوصی برای حضور پررنگ شرکت های دانش بنیاندر همین راستا مهدی شریفی نیک نفس عضو اتاق بازرگانی تهران عنوان کرد:
در وهله نخست باید شرایط جهت یافتن یک حامی تجاری برای این نوع شرکت ها فراهم شود.
تا بتوانند محصولات تولیدی خود را به فروش برسانند.

شریفی نیک نفس با اشاره به بهبود وضعیت شرکت های دانش بنیان تصریح کرد:
تعامل و حضور موثر بخش خصوصی با شرکت های دانش بنیان و نیز حمایت های دولت است.

در تامین منابع مالی و آموزش های لازم سبب می شود تا این شرکت ها در راستای افزایش تولیدات و تصاحب بازار گام بردارند.
که تداوم این امر تحقق اقتصاد مقاومتی را به همراه خواهد داشت.

این عضو اتاق بازرگانی تهران در پایان ادامه داد:
تولیدات شرکت های مذکور باید صرفه اقتصادی داشته باشد و از تولید محصولات سرمایه بر خودداری نمایند.