عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت:
به منظور تقویت رابطه دولت و ملت مطابق با ماده ۳۵ برنامه ششم توسعه قرار بر این شد.
تا سامانه ای جهت نمایش حقوق مقامات دولتی راه اندازی شود.
حسن نوروزی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی دعنوان کرد:
به منظور بهبود و ایجاد شفافیت اقتصادی کشور مطابق با ماده ۳۵ برنامه ششم توسعه قرار بر این شد .
تا از طریق راه اندازی سامانه ای، کلیه حقوق مسئولان دولتی در این سامانه نمایش داده شود .
و در اختیار همگان قرار گیرد.
وی ادامه داد: در صورتی که شورای نگهبان این مصوبه را تصویب کند می توان از پرداخت حقوق‌های نجومی جلوگیری کند.
نوروزی ضمن توضیح بیشتر در خصوص این ماده عنوان کرد:
به منظور تقویت رابطه دولت و ملت و نظارت متقابل نمایندگان خانه ملت مقامات دولتی موظف به راه اندازی سامانه ای جهت نمایش حقوق مقامات دولتی شده اند.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در پایان بیان کرد: درصورت تخطی مسئولان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی از طریق ارائه تذکرات و استیضاح مسئولان مربوطه اقدام به رفع معضلات خواهند کرد.