وزیر نیرو با اشاره به اینکه حفظ شرایط فعلی با توجه به موقعیت اقتصادی کشور معجزه بوده است گفت:
در سال پنجم برنامه ششم توسعه، ۱۱ میلیارد مترمکعب کاهش مصرف آب باید داشته باشیم.
وی با بیان اینکه در مورد کشور ما علاوه بر کاهش قیمت نفت، مسئله تحریم ها فشار بیشتری را به اقتصاد وارد کرده است.
تصریح کرد: در کشور عراق که به آن صادرات برق داشتیم.
در سالهای اخیر به دلیل شرایط مالی و فشارهای ناشی از کاهش قیمت نفت هیچ پولی به ما پرداخت نمی شد .
امروز صادرات برق به این کشور را نداریم.
وزیر نیرو با تاکید بر اینکه با این شرایط اقتصادی نگه داشتن و حفظ شرایط فعلی نیز خودش یک معجزه بوده است
.و عنایت الهی است و به سادگی این اتفاق نمی افتد، افزود: علی رغم همه فشارها کشور خود را خوب اداره کرده است.
چیت چیان با بیان اینکه میزان مصرف برق صنایعی که در ولتاژهای بالا از شبکه برق می گیرند ۸.۲ درصد نسبت به مدت مشابه افزایش یافته است، تصریح کرد: این موضوع یعنی صنایع واقعا حرکت کرده اند و فعالیت می کنند.
وی با تاکید بر اینکه شرایط مالی کنونی را باید تدبیر کنیم و برای جبران آن هزینه ها را کاهش دهیم و کارها را به بخش خصوصی واگذار کنیم، افزود: البته این شرایط گذرا است و با لطف خدا این شرایط را پشت سر می گذاریم .
به پروژه ها تحرک بیشتری می دهیم.
وزیر نیرو با اشاره به اینکه لرستان یکی از استان های پرآب کشور است .
درواقع نوار غربی و نوار ساحلی دریای خزر استان هایی را شامل می شود .
که منابع آبی خوبی دارند اما در برابر ۷۵ درصد کشور ما در مناطق خشک و نیمه خشک قرار گرفته است.
اظهار داشت: الان شرایط آب های سطحی و زیرزمینی به نحوی است که ناچاریم مصارف آب را کم کنیم .
این موضوع فقط صحبت من نیست بلکه تصمیم قاطع کشور است.
چیت چیان با بیان اینکه این نظر نظام است که مصارف آب را کم کنیم.
تصریح کرد:
ما در این موضوع ناچار هستیم و برای اینکه تعادل منابع و مصارف را ایجاد کنیم باید میزان مصرف آب را کاهش دهیم.
وی با تاکید بر اینکه این موضوع :
در برنامه ششم توسعه نیز تصویب شده و باید در سال پنجم این برنامه ۱۱ میلیارد مترمکعب کاهش مصرف آب داشته باشیم.
افزود:
در تخصیص آب محدودیت هایی وجود دارد و این مشکل را قبول دارم .
اما چاره ای نداریم و ناچاریم سیاست های کشور را به دقت اجرا کنیم.
برای سرمایه گذاری صنعتی در لرستان محدودیت تخصیص آب نداریم
وزیر نیرو با اشاره به اینکه درست است که از لرستان میزان زیادی آب عبور می کند اما فراموش نکنیم .
که این آب در پایین دست باید سرازیر شود و به جز نیاز پایین دست باید نیازهای محیط زیستی را نیز لحاظ کنیم.
گفت:
قسمت عمده ریزگردها از کشورهای دیگر همچون عربستان و اردن وارد کشور می شود.
اما بخشی از آن نیز حاصل شرایط داخلی کشور است.
چیت چیان با بیان اینکه نمی توانیم چشم مان را روی این مسائل ببندیم و باید هورهای خوزستان را در نظر داشته باشیم.
تصریح کرد:
برای اولین بار در دولت یازدهم این توفیق حاصل شد که میزان منابع آب را برآورد کنیم و میزان مصارف را مشخص کنیم.
وی با اشاره به اینکه هر سرمایه گذاری جدید صنعتی که در لرستان انجام شود .
را محدودیتی برای تخصیص آب آن نخواهیم داشت چراکه نیازمند توسعه صنعتی هستیم.
گفت: هرجا که صنعت نیاز داشته باشد تخصیص آب می دهیم.
وزیر نیرو با بیان اینکه متوسط اراضی دارای سیستم آبیاری نوین در کشور ۴۵ درصد است .
و در لرستان ۲۳ درصد است، تصریح کرد: این موضوع بی عدالتی نیست .
در بعضی استان ها مثل یزد و اصفهان به جز با استفاده از این روش نمی توانیم کشاورزی کنیم .
امکان کشت دیم در آنها محدود است.
پیمانکار سد آبسرده تغییر می کند
چیت چیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پروژه های سدسازی در لرستان گفت:
سدهای آبسرده، شهید بروجردی، معشوره و بختیاری از جمله پروژه های سدسازی لرستان هستند.
که کارهای بزرگی بوده و در حال اجرا هستند.
وی با بیان اینکه در مورد سد آبسرده پیمانکار تغییر می کند .
پیمانکار جدید با مکانیزم ماده ۵۶ و آوردن منابع مالی کار را آغاز می کند و امیدواریم با سرعت پیش برود.
تصریح کرد: ۹۰ درصد شبکه های آبیاری و زهکشی سد حوزیان انجام شده است و ۸۱ درصد شبکه های آبیاری سد کمندان نیز اجرا شده است.
وزیر نیرو افزود: لرستان کارگاه بزرگی در اجرای انواع طرح های آب و برق است.