عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس گفت:
امکان ایجاد تغییرات توسط نمایندگان مجلس با نظر کارشناسان و اعضای کمیسیون اقتصادی وجود دارد.

عزت الله یوسفیان ملا،عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت:
در صورتیکه این لایحه به صحن علنی مجلس شورای اسلامی راه پیدا کند.
پیش بینی می کنیم که به تصویب نمایندگان خانه ملت برسد .
چراکه از هر تغییری در اقتصاد رکودزده کنونی که بتواند تغییری در شرایط ایجاد کند استقبال می کنیم.

یوسفیان در خصوص امکان بروز تغییراتی در مصوبه دولت، تصریح کرد:
امکان ایجاد تغییرات توسط نمایندگان مجلس بانظر کارشناسان و اعضای کمیسیون اقتصادی وجود دارد .
در ادامه باید شاهد روند بررسی این لایحه باشیم.

وی همچنین تاکید کرد: واحد پولی تومان در داد و ستدهای بازار تاکنون جریان داشته است.
فقط دستگاههای اقتصادی دولتی درمکاتبات از واحد ریال استفاده می کردند .
که با تصویب این لایحه یکپارچه سازی در اقتصاد کشور صورت می گیرد.

این نماینده مجلس افزود:در دنیا تجارب بسیاری درباره حذف صفر پولی وجود دارد که ازجمله آن می توان به کشور ترکیه اشاره کرد .
که چند سال قبل اقدام به حذف ۶صفر از اسکناس های خود کرد وتوانست با این اقدام بزرگ،اقتصاد کشور خود را ازبحران بوجود آمده نجات دهد.

نماینده مردم آمل در خانه ملت،اذعان داشت: حذف صفر از پول کشور و هزینه های متعاقب آن از جمله جمع آوری اسکناس های بازار و یا حذف اسناد مالی است.
مانند چک پول به حدی سنگین است که باعث می شود این تغییر بی اثر شود و درمانی برای اقتصاد بیمار کشور محسوب نشود.