برد کنترل

برد کنترل یک وسیله جهت راه اندازی خودکار است که دستگاه را پایش می کند و وضعیت عملیاتی و شرایط خطا را نشان می دهد. این برد کنترل را می توان طوری برنامه نویسی کرد که بر اساس برنامه زمانی، شرایط خطا یا تقاضای بار به صورت خودکار راه اندازی یا متوقف شود.
 برد کنترل، عملکردهای حیاتی ژنراتور و موتور را بر اساس شرایط هشدار و خطای از پیش برنامه ریزی شده به طور پیوسته پایش می کند. هنگام بروز شرایط خطا، موتور می تواند به طور خودکار خاموش شده و پنجره LCD خطایی را که موجب خاموشی شده است نشان خواهد داد. برای اینکه ، کار از سر گرفته شود، شرایط خطا باید رفع شود. برد کنترل همچنین تاریخچه کار دستگاه را ثبت می کند که در هر زمان قابل مشاهده است و هنگام خاموش شدن برد کنترل از بین نمی رود.

برد کنترل

1.پنجره LCD
5.دکمه توقف
2.LED انتخاب
6.LED توقف
3.LED راه اندازی
7.دکمه انتخاب
4.دکمه راه اندازی
8.پیمایش منو
امکانات و قابلیت های برد کنترل
پنجره نمایش کریستال مایع (LCD)
این پنجره صفحات مختلف اپراتور را نمایش می دهد.
اپراتور می تواند با مشاهده این صفحات، بر وضعیت موتور و ژنراتور هنگام کار دستگاه نظارت نماید.
LED انتخاب (Select)
این LED هنگامی که دستگاه در حالت خودکار در حال کار باشد، روشن می شود.
دکمه انتخاب (Select)
با این دکمه می توان منوها و صفحات را انتخاب و ویرایش نمود.
LED حالت راه اندازی (Start)
این LED زمانی روشن می شود که دستگاه در حالت دستی در حال کار باشد.
حالت راه اندازی (Start)
این دکمه موتور را راه اندازی می کند بر این اساس که هیچ خطای که منجر به خاموشی شود.
وجود نداشته باشد و موتور وضعیت راه اندازی را برآورده سازد.
حالت توقف
این دکمه در هر دو حالت دستی و خودکار، دستگاه را خاموش کرده و برد کنترل را در حالت توقف قرار می دهد.
 • احتیاط
  در وضعیت اضطراری، همواره کلید توقف اضطراری واقع در جلوی دستگاه را فشار دهید تا موتور بلافاصله متوقف شود.
  در صورت وجود خطاهای توقف، دکمه توقف (O) ممکن است در خاموش کردن موتور با تأخیر عمل نماید.
 • اخطار
  جهت جلوگیری از آسیب به ژنراتور و تجهیزات متصل شده به آن، پیش از فشردن دکمه توقف (O) با باز کردن تمام کلیدهای قدرت (چرخاندن به موقعیت OFF) O))، تمام بارها را از ژنراتور جدا کنید.
LED حالت توقف
این LED زمانی روشن خواهد شد که دستگاه در حالت خاموش باشد.
و هنگام بروز خطای Electrical Trip (قطع برق) و Shutdown (خاموشی) چشمک می زند.
منوی پیمایش
این دکمه ها (↑, ↓) به منظور پیمایش بین صفحات مختلف اپراتور استفاده می شوند.
صفحات اپراتور
صفحات اپراتور مرتبط ترین و مهمترین اطلاعاتی مورد نیاز اپراتور برای تنظیم و استفاده از دستگاه به نحو مناسب را نمایش می دهد.
اپراتور با استفاده از این شش صفحه می تواند به اطلاعات ضروری برای بهره برداری از دستگاه در شرایط عادی دسترسی یابد.
صفحه خانه
صفحه خانه، صفحه پیش فرض برد کنترل است و پس از روشن شدن برد کنترل و بارگذاری نرم افزار مدیریت دستگاه نمایش داده می شود.
این صفحه حالت برد کنترل، کل ساعات کار دستگاه، ساعات باقیمانده تا دوره سرویس بعدی، وضعیت کار موتور و تعداد دور موتور در دقیقه را نمایش می دهد.
درصورتی که دستگاه در حالت خودکار باشد، صفحه Home همچنین می تواند نشان دهد که آیا زمانبند یا غروب تا طلوع فعال است یا خیر.
صفحه موتور (Engine)
صفحه Engine ولتاژ باتری، فشار روغن، دمای مایع خنک کننده و میزان سوخت را نمایش می دهد.
 • VBAT: ولتاژ باتری موتور را نمایش می دهد.
  مقدار عادی V14-12 برای سیستم های 12 ولتی و V26-24 برای سیستم های 24 ولتی است (هنگام کار موتور).
 • OIL: فشار روغن موتور را نمایش می دهد.
  فشار کار عادی بین psi 80-35 (kPa 552-241) است.
 • TEMP: دمای مایع خنک کننده موتور را نمایش می دهد.
  دمای کار عادی دستگاه بین °F 230-100 (°C 110-38) است.
صفحه زمانبند (Scheduler)
صفحه زمانبند دسترسی به امکان روشن یا خاموش کردن زمانبند را فراهم می سازد.
صفحات سرویس و نگهداری (Maintenance)
از اطلاعات نمایش داده شده روی صفحات سرویس و نگهداری می توان به منظور شناسایی، عیب یابی و رفع اشکال شرایط خاموشی دستگاه و عملکرد ضعیف آن استفاده نمود.
به منظور وارد شدن به منوی پیمایش، از روش زیر استفاده کنید:
 1. دکمه های ↑ و ↓ را به طور همزمان فشار دهید.
 2. جهت انتخاب آیکون مدنظر، دکمه ↑ را برای چرخش به راست و دکمه ↓ را برای چرخش به چپ فشار دهید تا به بخش صفحه اپراتور مورد نظر برسید.
 3. هنگامی که آیکون مورد نظر در بالا قرار گرفت، دکمه Select (ü) را فشار دهید تا وارد بخش صفحه اپراتور شوید.
صفحه خانه
صفحه خانه ،صفحه پیش فرض برد کنترل است و پس از روشن شدن برد کنترل نمایش داده می شود.
برد کنترل پس از یک مدت عدم فعالیت در هر کدام از صفحات دیگر به طور خودکار به این صفحه بر می گردد.
صفحه هشدارها
صفحه (های) هشدارها تمام هشدارها، اخطارها، هشدارهای DTC موتور و کدهای خطا را نشان می دهد.
هنگامی که یک هشدار روی می دهد، برد کنترل به طور خودکار به این صفحه پرش کرده و به طور خودکار از آن خارج نمی شود. LED
توقف (Stop) نیز چشمک می زند.
اخطارها عبارتند از وضعیت های هشدار غیر بحرانی و تأثیری بر کار سیستم ژنراتور ندارند.
و به منظور جلب توجه اپراتور به یک وضعیت نامطلوب استفاده می شوند.
به طور پیش فرض، هشدارهای اخطار هنگام از بین رفتن وضعیت خطا به طور خودکار ریست کردن می شوند.
قطعی های برق به صورت latching هستند. و ژنراتور را به صورت کنترل شده متوقف می کنند.
هنگام راه اندازی وضعیت قطع برق، برد کنترل برق تمام خروجی ها از جمله لامپ ها را قطع می کند.
تا بار را از روی ژنراتور بردارد.
پس از انجام این کار، برد کنترل تایمر خنک کننده را راه اندازی می کند.
و پیش از خاموش کردن موتور، اجازه می دهد تا موتور در حالت بی باری خنک شود. هشدارهای خاموشی latching هستند و بلافاصله ژنراتور را متوقف می کنند.
هنگام راه اندازی وضعیت خاموشی، برد کنترل برق تمام خروجی ها از جمله لامپ ها را قطع می کند.تا بار را از روی ژنراتور بردارد.
هنگامی که این کار صورت گرفت، برد کنترل بلافاصله موتور را خاموش می کند تا از آسیب بیشتر جلوگیری کند.
هشدارهای کدهای خطای اشکال یابی (DTC) توسط ECU موتور شناسایی شده و توسط برد کنترل نمایش داده می شود.
خطا
توضیحات DTC
Check Engine Fault
ECU موتور خطایی را که توسط برد کنترل شناسایی نشده، تشخیص داده است. جهت پشتیبانی با سازنده موتور تماس بگیرید
Low Oil Pressure
ECU موتور تشخیص داده که فشار روغن موتور به میزان پایین تر از سطح هشدار فشار روغن پایین تنظیم شده برای آن افت کرده است.
Under Speed
ECU موتور تشخیص داده که سرعت موتور به میزان پایین تر از سطح هشدار سرعت پایین تنظیم شده برای آن افت کرده است.
Over Speed
ECU موتور تشخیص داده که سرعت موتور به میزان بالاتر از سطح هشدار سرعت بالا تنظیم شده برای آن افزایش یافته است
Low Fuel Level
ECU موتور تشخیص داده که میزان سوخت موتور به میزان پایین تر از هشدار میزان پایین سوخت تنظیم شده برای آن کاهش یافته است.
Battery Under/Over Voltage
ECU موتور تشخیص داده که تغذیه DC موتور از سطح هشدار تنظیم شده برای آن پایین تر یا بالاتر رفته است.
برای مشاهده هشدارهای فعال، دکمه های ↑ و ↓ را به طور مکرر فشار دهید.
تا پنجره LCD این هشدارها را نمایش دهد.
با ادامه فشردن دکمه های ↑ و ↓ می توان تمام هشدارها را مشاهده کرد.
جهت خروج از صفحه هشدار، دکمه های ↑ و ↓ را به طور همزمان فشار دهید.
تا وارد منوی پیمایش شوید. هنگام ورود به این منو، به صفحه اپراتور مورد نظر بروید.
توجه: بایستی پیش از ریست کردن، شرط هشدار برطرف شود.
در صورت باقی ماندن شرط هشدار، ریست کردن دستگاه امکانپذیر نیست.
یک استثنا برای این موضوع، هشدار Low Oil Pressure و هشدارهای مشابه “active from safety on” هستند؛ چون فشار روغن هنگام بی باری موتور پایین است.
برای رفع خطای هشدارهای latching به مطلب “”Resetting the Maintenance Alarms مراجعه کنید.
توجه: در صورتی کافی بودن ولتاژ هنگام خاموش بودن دستگاه، نور پس زمینه LCD روشن است.
مگر اینکه دستگاه در حال راه اندازی باشد که در این صورت نور پس زمینه خاموش می شود.
اگر برد کنترل برای مدتی به صورت غیرفعال در حالت Stop بماند.
وارد حالت صرفه جویی توان (Power Save) می شود.
برای خارج کردن برد کنترل از این حالت، دکمه Stop (O) را فشار دهید.
صفحه سرویس و نگهداری
صفحه سرویس و نگهداری هشدارهای سرویس و نگهداری تنظیم شده در برد کنترل را نمایش می دهد.
سه هشدار برای سرویس کردن فیلتر سوخت، فیلتر روغن و فیلتر هوا وجود دارد.
صفحه ثبت رویداد
log رویداد برد کنترل لیست دست کم 15 رویداد قطع برق و خاموشی و ساعات کار موتور که این اتفاق ها در آن زمان روی داده را نمایش می دهد.
هنگامی که log پر شود، هر هشدار قطع برق یا خاموشی جدید جایگزین قدیمی ترین مورد در این log می شود.
از این رو log همواره شامل جدیدترین هشدارهای خاموشی است.
برای مشاهده ثبت رویداد، هر دو دکمه ↑ و ↓ را به طور همزمان فشار دهید تا منوی پیمایش نمایش داده شود.
هنگام ورود به این منو، بخش ثبت رویداد را انتخاب و برای ورود، دکمه Auto را فشار دهید.
دکمه های ↑ و ↓ را به طور مکرر فشار دهید تا پنجره LCD رویداد مورد نظر را نشان دهد.
ادامه فشردن دکمه ها ↑ و ↓ باعث نمایش هشدارهای قبلی شده و پس از آن جدیدترین هشدار را نشان داده و این دور مجددا آغاز می شود.
برای خروج از ثبت رویداد، دکمه های ↑ و ↓ را به طور همزمان فشار دهید تا وارد منوی پیمایش شوید.
پس از ورود به این منو، می توانید به صفحه اپراتور مورد نظر بروید.
صفحه معرفی (About)
صفحه معرفی شامل اطلاعاتی راجع به برد کنترل نظیر تاریخ و زمان برد کنترل، شماره شناسایی محصول و USB و نسخه برنامه و موتور است.
در صورت نیاز به هر نوع اطلاعات جهت خرید برد کنترل با برند های مختلف از جمله برد کنترل دیپسی (مدلهای کنترل دیپسی 4520 و یا کنترل دیپسی 7320)، یا برد کنترل کومپ با ما تماس بگیرید.