تبدبل نفت | با امضای توافق نامه ای، شرکت SK کره جنوبی از طریق فاینانس اگزیم بانک کره،

 

 ظهر امروز در تهران توافق نامه ای 1.6 میلیارد دلاری بین ایران و کره جنوبی به امضا رسید و تبدیل نفت این توافق نامه که به منظور بهینه سازی پالایشگاه تبریز بودحضور رئیس پارلمان کره جنوبی درتبریز برای افتتاح پروژه و معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش، استاندار تبریز و مسئولان 3 شرکت پالایش نفت تبریز بودند.

تبدیل نفت طراحی و ساختمان نفت ایران و مهندسی و ساختمان SK کره جنوبی، بین این 3 شرکت به امضا رسید.
هدف از امضای این توافق نامه که قرار است به امضای قرارداد برسد.تبدیل نفت کوره تولیدی پالایشگاه تبریز به فرآورده های با ارزش بالاتر مطابق استاندارد یورو 5 است.اجرای این پروژه 1.6 میلیارد یورو سرمایه گذاری نیاز دارد .

با امضای این توافق نامه، تبدیل نفت مقرر شداین تأمین سرمایه از محل بانک های کره جنوبی و به صورت فاینانس باشدو قراردادی که مقرر شده در آینده ای نزدیک بین این 3 شرکت به امضا برسد، 48 ماهه بوده است.

به موجب آن نفت کوره از 20 درصد ظرفیت فعلی پالایشگاه تبریز به کمتر از 2 درصد خواهد رسیدوهمچنین به موجب این قرارداد ارتقای کیفی فرآورده های پالایگاه نفت تبریز بوده است.از جمله بنزین، گازوئیل، تأسیسات گوگردزدایی و دیگر تأسیسات این پالایشگاه وارد فاز اجرایی و عملیاتی می شود.

پیش از این با توافق صورت گرفته، قراردادی به منظورعملیات امکان سنجی فنی – اقتصادی با هدف کاهش تولید تبدیل نفت  کوره و ارتقای کیفی فرآورده ها با شرکت SKEC کره جنوبی به امضا رسیده بودو پس از گذشت یکسال با تکمیل مطالعات امکان سنجی فنی – اقتصادی پروژه، توافق نامه این همکاری  اعلام آمادگی  کرده انداگزیم بانک کره در حمایت از این پروژه به صورت HOA نهایی شد و امروز به امضای طرفین رسید.

پالایشگلاه تبریز
پروژه بهینه سازی
تبدیل نفت
گوگرد زدایی
توافق ایران و کره
قرارداد همکاری
قرارداد
نفت ایران